28.11.2006

ORLEN – jedna z najcenniejszych marek w Polsce

PKN ORLEN zajął drugie miejsce w ”Rankingu najcenniejszych polskich marek” organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Wartość marki ORLEN została wyceniona na 2,4 mld zł i wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 22%.

Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu, wręczenie okolicznościowych dyplomów oraz statuetek w konkursie „MARQA 2006” odbyło się w 27 listopada br., podczas gali na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W ciągu 6 lat istnienia firmy, konsekwentnie realizowana jest strategia budowy silnej marki. To sprawia, że od kilku lat ORLEN jest jedną z najwyżej ocenianych polskich marek oraz synonimem ekspansywnego przedsiębiorstwa i światowej klasy produktów.

W tegorocznej edycji rankingu po raz pierwszy powołano Radę Marek złożoną z członków Zarządów lub Rad Nadzorczych 10 największych polskich firm. Zadaniem gremium było opiniowanie przyjętej metodologii oraz ostateczna ocena wyników rankingu.

Partnerem merytorycznym rankingu jest firma Ernst & Young, zaś współpracę zapewniają firmy AC Nielsen i IDM S.A. Ranking jest odpowiednikiem światowego rankingu INTERBRAND. Polega on na stworzeniu zestawienia komercyjnych marek krajowych według reprezentowanej przez nie wartości pieniężnej. Dla potrzeb rankingu zaadaptowano, stosowaną powszechnie na świecie, metodę opłat licencyjnych (ang.: "relief from royalty"). Jej istotą są hipotetyczne opłaty licencyjne, jakie właściciel ponosiłby na rzecz licencjodawcy, gdyby nie posiadał prawa własności do marki. Opłata taka ustalana jest z reguły w relacji do przychodów ze sprzedaży netto.

Historia marki ORLEN
W wyniku połączenia Petrochemii Płock S.A. z CPN S.A. powstała firma, która wymagała wykreowania nowej marki. Z ponad 1000 propozycji wyłoniono nazwę ORLEN, która gwarantowała pożądane skojarzenia z misją i wizją firmy. Symbol, przedstawiający stylizowaną głowę orła, jest dziełem prof. Henryka Chylińskiego. Dzisiejszą postać logo przybrało po modyfikacjach dostosowujących go do wymogów rynkowego znaku towarowego. Wizerunek marki ORLEN został zaprezentowany po raz pierwszy w 2000 roku, przy okazji emisji drugiej transzy akcji koncernu na GPW w Warszawie SA. Obecnie marka firmuje stacje paliw wysokiego standardu, zlokalizowane w Polsce i w Niemczech, produkty paliwowe, petrochemiczne i płyny eksploatacyjne oraz funkcjonuje w nazwach spółek należących do grupy kapitałowej koncernu.