16.11.2006

PKN ORLEN S.A. laureatem polskiej edycji "Best of European Business"

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. został uhonorowany tytułem najlepszej firmy w kategorii fuzje i przejęcia w polskiej edycji "Best of European Business". Międzynarodowy patronat medialnym nad konkursem objęła telewizja CNN.

"Best of European Business" ma na celu wyłonienie najlepszych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw europejskich. Odbywająca się w Polsce druga edycja konkursu "Best of European Business, 2006" ma na celu wyłonienie, w cyklu kilkuetapowych analiz, najlepszych firm klasyfikowanych według kryteriów ilościowych oraz jakościowych. W procesie selekcji pod uwagę zostały wzięte dostępne światowe dane informacyjne na temat działalności i wyników przedsiębiorstw. Wstępna lista firm uczestniczących w konkursie została dokładnie zweryfikowana. Na podstawie pozyskanych danych sporządzone zostały tzw. "długie listy" dla każdej z kategorii, z których wyselekcjonowano kandydatów do "krótkich list" (15 - dla kategorii Wzrost, 15 w kategorii Europejskość i 10 dla kategorii Fuzje i przejęcia). Na pierwszym spotkaniu Jury wybrało w drodze głosowania po 5 firm nominowanych. W drugim etapie wyłoniono zwycięzców w każdej z kategorii.

Finał konkursu odbędzie się w Brukseli w marcu 2007 roku. Wówczas polskie przedsiębiorstwa staną w szranki z najlepszymi firmami wybranymi w 10 krajach biorących udział w konkursie "Best of European Business". Podczas gali "European Summit" zostaną nagrodzone najlepsze europejskie przedsiębiorstwa.