07.11.2006

Stanowisko PKN ORLEN

Cytowane za „Lietuvos Rytas” w dzisiejszych doniesieniach medialnych wypowiedzi poddające w wątpliwość finał transakcji nabycia przez polski Koncern pakietu akcji Mazeikiu Nafta, są kolejną anonimową medialną rewelacją i podobnie jak w poprzednich przypadkach trudno jest PKN ORLEN komentować anonimowe doniesienia w tej kwestii.

Dla PKN ORLEN zobowiązującym jest stanowisko Yukos International UK B.V. i Rządu Litwy – głównych właścicieli akcji Mazeikiu Nafta. W tej sprawie Yukos International UK B.V. i Rząd Litwy zdecydowanie podkreślają swoje zaufanie do Pan Paula Nelsona Englisha i pełne poparcie dla Jego działań.

PKN ORLEN wielokrotnie deklarował wolę możliwie najszybszego sfinalizowania transakcji i nie widzi żadnych podstaw do wycofania się z tego procesu.