01.02.2006

Inwestycje w Rafinerii Trzebinia

W dniu 30 stycznia b.r. Rada Nadzorcza Rafinerii Trzebinia zaakceptowała decyzję Zarządu Spółki o zwiększeniu zdolności produkcyjnych instalacji do produkcji biodiesla ze 100 tys. do 150 tys. ton rocznie.

Rafineria Trzebinia - lider rynku biopaliw w Polsce wytwarza obecnie 100 tys. ton estrów metylowych (biodiesla) i 11 tys. ton gliceryny rocznie. Konieczność rozbudowy instalacji była brana pod uwagę już w fazie planowania inwestycji, stąd zwiększenie obecnej wydajności instalacji o 50% stanie się faktem już w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Istniejąca w Rafinerii Trzebini instalacja jest dziś jedną z najnowocześniejszych instalacji do produkcji biodiesla w Europie. Do produkcji jako surowce wykorzystywane są: olej rzepakowy, zużyte oleje roślinne oraz kwasy tłuszczowe rzepakowe.

Priorytetem dla Rafinerii Trzebinia jest umocnienie swojej pozycji na rynku paliw. Strategia spółki zakłada poszerzenie mocy produkcyjnych istniejącej już od 2004 roku instalacji oraz budowę nowej, z przewidywanymi możliwościami produkcyjnymi ok. 200 tys. ton biodiesla. Łączne zdolności produkcyjne Rafinerii Trzebinia będą w związku z tym kształtować się na poziomie 350 tys. ton estrów metylowych rocznie.

Największe w Polsce zdolności produkcyjne, znajomość rynku, dobry dostęp do surowców, zapewniony zbyt oraz ewentualne zmiany w dotychczasowym niekorzystnym dla producentów paliw ekologicznych ustawodawstwie pozwolą Rafinerii Trzebinia - Spółce należącej do Grupy PKN Orlen pozostać niekwestionowanym liderem rynku biopaliw w Polsce.