01.02.2006

PKN ORLEN pomaga ofiarom tragedii na ŚLĄSKU

PKN ORLEN decyzją Zarządu przeznaczył pół miliona złotych na pomoc dla poszkodowanych w katastrofie hali wystawowej w Chorzowie. Pomoc będzie udzielana przez Fundację ORLEN Dar Serca.

Środki przekazane przez PKN ORLEN zostaną przeznaczone na długofalową pomoc osobom dotkniętym tragedią: leczenie, rehabilitację, opiekę psychologiczną i materialną dla poszkodowanych oraz rodzin ofiar tragedii. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio do Fundacji ORLEN Dar Serca.