25.05.2006

PKN ORLEN sponsorem Pielgrzymki Papieża

Niezwykle ważnym dla Polaków wydarzeniem jest tegoroczna Wizyta Apostolska Benedykta XVI – pierwsze spotkanie z Papieżem od śmierci Jana Pawła II. PKN ORLEN jako największa polska firma czuje się w obowiązku wspierać ważne inicjatywy życia społecznego, czego naturalną konsekwencją jest decyzja o sponsorowaniu tego wydarzenia.

Zaangażowanie Firmy jest kontynuacją działań z lat wcześniejszych, kiedy to Koncern wspierał organizację pielgrzymek Papieża Jana Pawła II do Polski. W tym roku PKN ORLEN był także sponsorem Forum Dialogu ”Świat po Janie Pawle II”, zorganizowanego przez Areopag Gdański w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Tegoroczna pielgrzymka Benedykta XVI jest swoistym hołdem składanym jego polskiemu poprzednikowi. Będzie bowiem podążała śladami miejsc najbliżej związanych z życiem i działalnością Jana Pawła II.

Koncern traktuje swój wkład w to wielkie wydarzenie jako dar dla tych Polaków, w tym pracowników i klientów Firmy, dla których wizyta będzie miała szczególne znaczenie. PKN ORLEN w ten sposób pojmuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Kluczowe znaczenie ma również świadomość zobowiązań przedsiębiorstwa wobec społeczności, w której funkcjonuje. Zasady te, obok dążeń ekonomicznych, są integralną częścią polityki Koncernu.