23.10.2006

Nagroda dla PKN ORLEN S.A. za najlepszy raport roczny według MSSF/MSR

PKN ORLEN S.A. zwyciężył w konkursie na Najlepszy Raport Roczny (The Best Annual Report 2005) według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepsza wartość użytkowa raportu”. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą Giełdy Parkiet.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała PKN ORLEN S.A. nagrodę główną w kategorii " Przedsiębiorstwa " za najlepszy raport roczny stworzony według znanych i praktykowanych na świecie standardów sprawozdawczości. Kapituła konkursu oceniła fachowość, dokładność, przejrzystość a także użyteczność publikowanych informacji. Przyznana nagroda jest dowodem na umiejętnie prezentowanie informacji o działalności spółki wobec uczestników rynku kapitałowego. W konkursie wzięło udział 30 spółek. Najlepsza spółka na maksymalną liczbę 100 punktów otrzymała 80,91 .

Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych sprawozdań przygotowanych w opraciu o zmienione zasady rachunkowości (MSSF/MSR) jak również wypracowanie standardów sporządzania raportów rocznych z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W kapitule Konkursu zasiadają przedstawiciele: Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, HLB Frąckowiak i Wspólnicy, Misters Audytor, SII, PIRI, Notoria Serwis, CDM Pekao S.A., DM BOŚ, TFI Pioneer, UŁ, AE w Poznaniu, dziennikarze (GW, Parkiet).