24.10.2006

Nowy podział kompetencji Członków Zarządu

W związku z powołaniem z dniem 23 października br. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. p. Piotra Kownackiego, Zarząd PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 24 października br. dokonał nowego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu. 

Decyzją Zarządu, p. Prezesowi Piotrowi Kownackiemu powierzony został nadzór nad obszarami audytu, alternatywnych źródeł energii, współpracy z Unią Europejską w oraz zarządzanie ryzykiem regulacyjnym. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie szerokiej wiedzy i doświadczenia zawodowego P. Piotra Kownackiego w dziedzinie audytu oraz stanowienia regulacji prawnych.

Doświadczenie i wiedza Prezesa Piotra Kownackiego zostaną także wykorzystane w kluczowym dla PKN ORLEN procesie przejęcia i integracji Rafinerii Możejki Nafta.