26.10.2006

Sprostowanie ORLEN

W związku z nieuzasadnionymi spekulacjami zamieszczonymi w artykule „Orlen tworzy spółkę z Amerykanami” autorstwa Pana Roberta Rewińskiego, zamieszczonym w wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 26 października 2006 roku. PKN ORLEN S.A. stanowczo oświadcza, że nie prowadzi jakichkolwiek negocjacji w sprawie pozyskania inwestora strategicznego, ani w jakiejkolwiek innej sprawie dotyczącej akcji należących do Skarbu Państwa.

Powyższe informacje zostały w ostatnich dniach przekazane autorowi tekstu, jednakże nie zostały przez niego uwzględnione. Ponadto wyjaśnienia PKN ORLEN zostały przedstawione w kontekście wypaczającym ich znaczenie i mogącym tym samym wprowadzać czytelnika w błąd.