27.01.2006

PKN ORLEN złożył ofertę na zakup Mažeikiu Nafta

PKN ORLEN SA złożył dzisiaj ofertę na zakup 53,7 % akcji Mažeikiu Nafta oferowanych przez Yukos International UK B.V. Zawiera ona również deklarację ewentualnego odkupienia, na tych samych warunkach, akcji MN będących w posiadaniu rządu litewskiego.

Oferta ma charakter warunkowy i jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków prawnych, w tym dotyczących formalnego i technicznego statusu aktywów logistycznych Mažeikiu Nafta.

PKN ORLEN starannie przeanalizował warunki zakupu kontrolnego pakietu litewskiego koncernu naftowego Mažeikiu Nafta pod kątem ostrych kryteriów oceny inwestycji wyznaczonych przez strategię Koncernu, ukierunkowanych na projekty o wysokiej stopie zwrotu. Analiza potwierdziła, że przy proponowanej cenie inwestycja spełnia stawiane wymagania.

Poza wymiarem stricte biznesowym inwestycja ma także znaczenie strategiczne w kontekście budowy strefy regionalnego bezpieczeństwa energetycznego obejmującej zarówno Polskę, jak i Litwę, oraz kraje bałtyckie. Nabycie kontrolnego pakietu MN umocni pozycję Koncernu jako największego odbiorcy rosyjskiej ropy.