04.09.2006

PKN ORLEN partnerem XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy

W dniach 6 - 9 września, w Krynicy Zdroju, odbędzie się XVI Forum Ekonomiczne, którego tegoroczne motto brzmi "Europejskie wyzwania: pytanie o nową tożsamość Europy ". PKN ORLEN aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu, zwanym również "polskim Davos". Koncern jest nie tylko Partnerem Forum, ale także merytorycznym uczestnikiem dyskusji panelowych poświęconych branży paliwowej oraz zagadnieniom z zakresu biznesu i zarządzania.

Forum Ekonomiczne to coroczna okazja do spotkania międzynarodowego grona ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Bezpośrednia wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia podejmowanie decyzji oraz wspólnych działań ważnych dla rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Głównym celem tego uznanego w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenia jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami.

W szesnastej edycji Forum weźmie udział około 1600 gości z krajów Europy, Azji i Ameryki. Będą oni uczestniczyli w blisko stu dyskusjach panelowych z zakresu makroekonomii, biznesu i zarządzania, paliw i energetyki, finansów, polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, nowej gospodarki, nauki i kultury, a także wielu innych dziedzin.

Przedstawiciele PKN ORLEN wezmą merytoryczny udział w dyskusjach dotyczących branży paliwowej. Panel pt. "Zdolności produkcyjne przemysłu rafineryjnego w regionie Morza Bałtyckiego - bezpieczeństwo dostaw surowców - wyzwania i możliwości" (7 września, godz. 15:50), z udziałem Prezesa Zarządu PKN ORLEN Igora Chalupca będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące polityki inwestycyjnej gwarantującej odpowiedni poziom dostaw surowca oraz stanu przygotowań do wprowadzenia do użytku paliw alternatywnych.

Głównym celem dyskusji pod hasłem "Inwestycje w obszarze paliwowo - energetycznym - klucz do bezpiecznej przyszłości" (6 września, godz. 18:25), z udziałem Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Wydobycia i Handlu Ropą, Cezarego Filipowicza będzie analiza wpływu inwestycji w sektorze naftowym na bezpieczeństwo energetyczne zarówno w skali ogólnoeuropejskiej, jak i z perspektywy Polski. Dyskusja będzie koncentrować się na trendach inwestycyjnych w europejskim i światowym sektorze naftowym oraz najpoważniejszych potencjalnych zagrożeniach i wyzwaniach stojących przed branżą w integrującej się Europie.

Przedstawiciel PKN ORLEN weźmie także udział w panelu pt. "Bezpieczeństwo energetyczne - dylematy Europy Środkowo-Wschodniej" (8 września, godz. 9:00), którego celem jest skonfrontowanie perspektyw poszczególnych krajów tej części kontynentu i związanych z nimi instytucji oraz grup interesu (np. rządy, regulatorzy, firmy prywatne) by wykazać, iż pod pewnymi warunkami można pogodzić i sprowadzić do wspólnego mianownika czasami bardzo różne punkty widzenia, a w efekcie znaleźć optymalną dla wszystkich graczy strategię energetyczną.

Nie zabraknie także dyskusji z obszaru zarządzania - Prezes Zarządu Igor Chalupec weźmie udział w panelu pt. "Kapitał ludzki jako strategiczne narzędzie rozwoju i sukcesu organizacji" (7 września, godz. 13:00), zaś Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Inwestycji Kapitałowych, Cezary Smorszczewski w dyskusji na temat "Audyt menadżerski jako metoda oceny potencjału menadżera" (8 września, godz. 11:50).

PKN ORLEN jest także Partnerem "Raportu z Transformacji", corocznego wydawnictwa towarzyszącego krynickiemu Forum. Publikacja ta jest poświęcona ocenie postępów w procesie transformacji oraz integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2005 roku i w pierwszej połowie 2006 roku. Analizą objęto 27 krajów regionu Europy Środkowej, Europy Południowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Oficjalna prezentacja kolejnego wydania raportu odbywa się w pierwszym dniu trwania Forum.

Więcej informacji na temat XVI Forum Ekonomicznego znajduje się na www.forum-ekonomiczne.pl

Osoby do kontaktu ze strony PKN ORLEN S.A. podczas XVI Forum Ekonomicznego w Krynicy:

Anna Kniaginin-Ciszewska - Doradca Prezesa
+48 691 991 829

Dawid Piekarz - Rzecznik Prasowy
+48 601 805 069