27.06.2007

Nowy Dyrektor Generalny Mažeikiu Nafta

Zarząd Mažeikiu Nafta zaakceptował dzisiaj kandydaturę Marka Mroczkowskiego na stanowisko Dyrektora Generalnego Mažeikiu Nafta. Marek Mroczkowski zastąpi dotychczasowego dyrektora Paula Nelsona Englisha i obejmie funkcję 2 lipca 2007.

– Na to ważne stanowisko PKN ORLEN wytypował osobę, która w naszej ocenie będzie najskuteczniej dążyła do osiągnięcia celów wyznaczonych przedsiębiorstwu. Wybierając kandydata, braliśmy pod uwagę doświadczenie oraz cechy osobiste Marka Mroczkowskiego –  powiedział Prezes Zarządu PKN ORLEN Piotr Kownacki. – Dzięki długoletniej pracy w branży naftowej, doświadczeniom wyniesionym z procesu łączenia Petrochemii Płock i CPN, czy kierowania Unipetrolem, posiada unikalne doświadczenie pozwalające na sprawną i efektywną integrację Mažeikiu Nafta z Grupą ORLEN. Firma stoi obecnie w obliczu wielkich zmian, musi odbudować swoje moce produkcyjne, stworzyć nową kulturę korporacyjną, dostosowaną do standardów Koncernu, a także poprawić komunikację z najważniejszymi grupami interesariuszy na Litwie. Pan Marek Mroczkowski jest idealną osobą do kontynuowania procesów odbudowy Mažeikiu Nafta i realizacji celów strategicznych. – dodaje Piotr Kownacki Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W środę Piotr Kownacki przedstawił Marka Mroczkowskiego premierowi Litwy Gediminasowi Kirkilasowi. Podczas spotkania omówiono najbardziej aktualne kwestie, perspektywy rozwoju Mažeikiu Nafta oraz plany na najbliższą przyszłość. Nowy dyrektor przedstawił główne cele, które sobie wyznaczył decydując się na kierowanie przedsiębiorstwem.

"Pracując w Możeiku Nafta, będę mógł wykorzystać doświadczenia nabyte w zarządzaniu różnymi przedsiębiorstwami, w tym w szczególności w sektorze naftowym i w integracji trasgranicznej. Modernizacja majątku trwałego i restrukturyzacja organizacyjna to procesy od których sprawnego przeprowadzenia zależy spełnienie celów i oczekiwań stawianych firmie przez akcjonariuszy, pracowników i otoczenie.
Potencjał PKN ORLEN gwarantuje zdolność sfinansowania inwestycji. Bardzo liczę na kooperację i twórczą inicjatywę kadry zarządzającej i każdego z pracowników. Pieniądze są niezbędne, jednak to ludzie decydują o ich wykorzystaniu i oni ostatecznie tworzą nowe wartości. Dlatego jednym z moich najważniejszych priorytetów będzie odbudowa dobrych relacji i dialogu z pracownikami firmy, a także z jej otoczeniem"- powiedział Marek Mroczkowski.

Marek Mroczkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów z zakresu prawa i administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zarządzania wartością firmy na SGH. W 2002 roku ukończył Advanced Management Programme, na uczelni INSEAD w Fontainebleau (Francja).

W ostatnich latach Marek Mroczkowski pełnił funkcję wiceprezesa ds. finansów, a przez 8 miesięcy kierował zarządem czeskiego holdingu "Unipetrol". W latach 1994-2001 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów w Petrochemii Płock i PKN ORLEN. Był także prezesem jednego z największych polskich przedsiębiorstw chemicznych Elana S.A. oraz wiodącego operatora telefonii komórkowej Polkomtel S.A.