28.12.2007

Instalacja Destylacji Próżniowej odbudowana

Zgodnie z deklaracjami PKN ORLEN, w ostatnich dniach grudnia zakończyła się odbudowa Instalacji Destylacji Próżniowej (VDU) rafinerii Mazeikiu Nafta, zniszczonej w wyniku pożaru, który miał miejsce w październiku 2006 r.

W lutym 2007 roku uruchomiono Kolumnę Bituniczną (BDU), która częściowo zastąpiła Instalację zniszczoną pożarem i pozwoliła ograniczyć straty. Odbudowę VDU po usunięciu zniszczonej kolumny rozpoczęto w lutym 2007 roku.
W odbudowę zaangażowane były firmy projektowe i wykonawcze głównie z Litwy, Polski oraz Włoch. Istotne podzespoły wykonywane były także w zakładach w Rosji, na Ukrainie i w Czechach.

Kolumna zostanie uruchomiona w styczniu 2008 r., kiedy to nastąpi połączenie odbudowanej Instalacji VDU z innymi instalacjami rafinerii, przełączenie z tymczasowej instalacji BDU i rozruch technologiczny.
W tym czasie rafineria pracować będzie na nieznacznie obniżonym przerobie, ze względu na konieczność czasowego zatrzymania instalacji Visbrekingu, do której będzie dołączona odbudowana instalacja.

Po rozruchu technologicznym Instalacji moce przerobowe rafinerii w Możejkach wrócą do poziomu sprzed pożaru w październiku 2006 roku.