05.12.2007

Milion od PKN ORLEN na odbudowę szkoły w Laskach

Zarząd PKN ORLEN zdecydował o udzieleniu darowizny w wysokości 1 000 000 zł na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Fundusze zostaną przeznaczone na odbudowę zniszczonej pożarem szkoły. Dodatkowo Fundacja ORLEN – Dar Serca przekaże Towarzystwu 64 000 zł na zakup nowego wyposażenia. Koncern podjął się roli partnera strategicznego odbudowy szkoły w Laskach.

18 listopada tego roku w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, wybuchł groźny pożar, który zniszczył kilka klas, część konstrukcji dachu oraz specjalistyczne oprzyrządowanie, książki i pomoce szkolne dla niewidomych. W ciągu jednej nocy przyszłość wychowanków ośrodka stanęła pod znakiem zapytania. Według specjalistów niezbędna jest rozbiórka całego skrzydła budynku i wybudowanie w tym miejscu nowego. Do czasu zakończenia remontu nauka obywać się będzie w prowizorycznych warunkach, w tymczasowo zaadoptowanych pomieszczeniach internatowych.

– Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w pomoc Towarzystwu, a przede wszystkim jego wychowankom, przyczyni się do jak najszybszego przywrócenia normalnych warunków nauki w szkole w Laskach. Jeszcze w tym roku przekażemy na odbudowę 660 000 tys. złotych, a w 2008 roku dalsze 340 000 tys. Dodatkowo Fundacja ORLEN – Dar Serca przekaże środki na zakup 20 maszyn brajlowskich i specjalnej drukarki wraz oprzyrządowaniem – mówi Piotr Kownacki, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prowadzi Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Laskach. Podopiecznymi ośrodka są dzieci i młodzież o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Ośrodek co roku kształci, wychowuje i przygotowuje do samodzielnego życia około 300 osób.

PKN ORLEN bezpośrednio i za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca od lat pomaga i udziela darowizn na rzecz osób fizycznych oraz instytucji, których działalność zbieżna z jej celami statutowymi. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. W 2006 roku przekazano potrzebującym, organizacjom oraz instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi ponad 330 darowizn. Większość z nich została przeznaczona na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją.