17.12.2007

Zmodernizowana dzięki wsparciu PKN ORLEN czytelnia Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego otwiera na nowo swoje podwoje

Już od 18 grudnia Płocczanie będą mogli ponownie korzystać z powiększonej i odnowionej czytelni głównej Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Remont, który objął m.in. malowanie, wymianę wykładzin, wyburzenie niektórych ścian, retusz katalogów oraz modernizację sieci światłowodowej i instalacji elektrycznej był współfinansowany przez PKN ORLEN.

Do czytelni zostały przeniesione czasopisma i cztery stanowiska multimedialne, przy których czytelnicy będą mogli skorzystać z cyfrowych wersji czasopism, książek oraz dokumentów.

Biblioteka im. Zielińskich TNP została założona w 1820 roku i jest siódmą z kolei wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej i należy na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku do elitarnego grona 55 bibliotek, tworzących Narodowy Zasób Biblioteczny.

Ze względu na wysoką liczbę studiujących w Płocku Biblioteka im. Zielińskich TNP spełnia funkcję międzyuczelnianej biblioteki studenckiej. Korzysta z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także uczniowie starszych klas szkół średnich.

Dofinansowanie remontu to kolejna inicjatywa PKN ORLEN na rzecz poprawy jakości życia Płocczan. Spółka od lat angażuje się bowiem w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta, wcielając w życie maksymę „działać globalnie, myśleć lokalnie”. Współpraca z Towarzystwem Naukowym Płockim to kolejny dowód, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mają znaczenie priorytetowe dla płockiego Koncernu.