04.04.2007

Fundacja ORLEN - Dar Serca organizacją pożytku publicznego

Fundacja ORLEN – Dar Serca została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego. Oznacza to przełom w jej dotychczasowej działalności, gdyż uzyskała w ten sposób dodatkowa możliwość pozyskiwania funduszy dla potrzebujących w postaci darowizn stanowiących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą aby uzyskać status pożytku publicznego organizacja musi m.in. prowadzić działalność na rzecz określonej i znajdującej się w trudnej sytuacji grupy społecznej, a całość swoich dochodów przeznaczać na działalność statutową. Ustawodawca nakłada też obowiązek posiadania przez nią kolegialnego organu kontroli lub nadzoru oraz prowadzenia pełnej księgowości. Jednym z warunków otrzymania statusu OPP przez Fundację były także zmiany w jej statucie.

Fundacja ORLEN – Dar Serca prowadzi działalność od 2001 roku. Na początku jej zabiegi koncentrowały się na pomocy dla Rodzinnych Domów Dziecka oraz organizowaniu wypoczynku dla ich wychowanków. Dzisiaj obejmuje opieką ok. 250 RDD czyli ok. 2 000 dzieci.
Z czasem zakres działalności Fundacji poszerzył się o programy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, a także ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi także programy stypendialne dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin oraz uczestniczy w programie „Stypendia Polityki”.

W ramach programu „Bezpieczeństwo na Drodze” Fundacja sfinansowała przebudowę niebezpiecznych przejść dla pieszych, instalacji oświetleniowych, i nowego oznakowania w okolicach wybranych szkół.

Fundacja udziela również darowizn na rzecz osób fizycznych, a także innych fundacji, stowarzyszeń i instytucji, których cele działania są zbieżne z jej celami statutowymi. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. W 2006 r. Fundacja Orlen – Dar Serca przekazała potrzebującym oraz organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi ponad 330 darowizn. Większość z nich przeznaczonych było na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją.
W ubiegłym roku fundacja ORLENU przeznaczyła pół miliona złotych na pomoc dla poszkodowanych w katastrofie hali wystawowej w Chorzowie.
Środki wsparły długofalową pomoc dla osób i rodzin dotkniętych tragedią: leczenie, rehabilitację, opiekę psychologiczną i materialną.

Więcej informacji na temat Fundacji i jej działalności znajduje się na stronie internetowej www.darserca.pl