13.04.2007

IKS SOLINO – rozpoczyna się przetarg na Wydział Konfekcjonowania Soli

Zarząd IKS Solino zdecydował o ogłoszeniu przetargu na zakup Wydziału Konfekcjonowania Soli. Oferty zainteresowanych podmiotów będą stanowiły dla akcjonariuszy – w tym Ministerstwa Skarbu Państwa – dodatkową przesłankę do podjęcia decyzji w sprawie ew. sprzedaży tego wydziału.

Porozumienie podpisane 23 marca 2007 zakładało między innymi wstrzymanie się Ministra od głosowania „za” zbyciem WKS (na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) do momentu przygotowania przez firmę doradczą raportu na temat rynku solnego oraz najkorzystniejszych z punktu widzenia IKS SOLINO i PKN ORLEN form zagospodarowania solanki. Raport ma także wskazać najlepsze rozwiązanie dla przyszłości Wydziału Konfekcjonowania Soli.

Obecnie kończą się prace zmierzające do wyłonienia firmy doradczej, która sporządzi wspomniany raport. W wyborze firmy będzie brała udział także strona związkowa. Jednoczesne ogłoszenie przetargu na zakup Wydziału Konfekcjonowania Soli pozwoli na osiągnięcie najlepszej możliwej oferty cenowej oraz najkorzystniejszych warunków utrzymania miejsc pracy. Oferty zainteresowanych podmiotów będą stanowiły dla akcjonariuszy – w tym Ministerstwa Skarbu Państwa – dodatkową przesłankę do podjęcia decyzji w sprawie ew. sprzedaży tego wydziału

Według poprzednich analiz i raportów przeprowadzonych przez niezależne firmy doradcze najlepszym rozwiązaniem - gwarantującym zarówno stabilną przyszłość Wydziału, jak i utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia - jest odsprzedanie go inwestorowi strategicznemu.

W 2005 roku spółka Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO SA, której właścicielem jest PKN ORLEN, została wpisana na listę firm o istotnym znaczeniu dla porządku i bezpieczeństwa publicznego dla Rzeczpospolitej Polskiej. Według złożeń strategii firmy oraz zgodnie z polityką PKN ORLEN, IKS Solino zajmuje się wydobyciem solanki, magazynowaniem ropy naftowej i paliw płynnych.

Celem ogłoszenia przetargu na sprzedaż Wydziału Konfekcjonowania Soli nie jest w żadnym razie likwidacja branży solnej w Inowrocławiu, ale jej konsolidacja i wzmocnienie wobec wzrastającej konkurencji oraz zabezpieczenie przyszłości jej pracowników.