27.07.2007

Innowacje w ORLENIE

SAP Polska i PKN ORLEN zawarły Generalną Umowę Licencyjną. Koncern jako pierwszy w Polsce wdroży systemy informatyczne SAP Retail i SAP SRM (ang. Supplier Relationship Management) w tak dużej skali. Są one istotnym elementem tworzenia nowego modelu zarządzania siecią detaliczną i procesami zakupowymi w firmie.

PKN ORLEN rozszerzył dotychczas posiadane uprawnienia licencyjne. Na mocy umowy moduł SAP for Oil & Gas funkcjonujący z powodzeniem w Koncernie, wspomagający m.in. rozliczanie akcyzy, będzie wdrażany w pozostałych spółkach Grupy ORLEN, regionalnych przedstawicielstwach handlowych, spółkach transportowych, a także na całej linii produkcyjno-dystrybucyjnej objętej obowiązkami akcyzowymi. Wkrótce ten obszar korporacji zostanie „spięty” jednym systemem rozliczeniowym, przynoszącym wzrost efektywności.

Wprowadzenie modułu SAP Retail posłuży do opracowania nowego modelu zarządzania siecią handlu detalicznego. Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie tego systemu na tak dużą skalę.

Ponadto Koncern nabył uprawnienia licencyjne do rozwiązania SAP SRM (Supplier Relationship Management). W oparciu o to rozwiązanie stworzony zostanie Zintegrowany System Realizacji Zakupów i Kontroli Budżetu (ZSRZ), który posłuży do sprawowania kontroli nad procesami zakupowymi w PKN ORLEN. Początki współpracy firm SAP i PKN ORLEN sięgają 1996 roku. Obecnie, z rozwiązań SAP w Grupie ORLEN korzysta kilkanaście spółek w tym ANIWL, Rafineria Jedlicze, ORLEN PetroTank, ORLEN Deutschland, jak również spółki Grupy UNIPETROL w Republice Czeskiej.

„Zamierzamy szerzej wykorzystywać produkty SAP, zwłaszcza rozwiązania dedykowane branży chemicznej i paliwowej w całej Grupie, a więc również na rynkach zagranicznych. Dzięki wprowadzeniu jednolitej platformy informatycznej dla spółek Koncernu uzyskamy możliwość standaryzacji procesów biznesowych oraz zredukujemy koszty zarządzania uprawnieniami licencyjnymi" - mówi Rafał Kapler, Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów i Informatyki w PKN ORLEN.

Na mocy zawartej umowy, obejmującej swoim zakresem Grupę Kapitałową PKN ORLEN, z rozwiązań SAP korzystać będzie ponad 2 700 użytkowników. Obecnie SAP umożliwia już m.in. naliczanie płac dla 9 000 pracowników Grupy ORLEN.

„Nasza dotychczasowa współpraca z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN jest satysfakcjonująca dla obu stron. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu będziemy mogli wspierać PKN ORLEN na drodze do rozwoju zarówno na polskich, jak i światowych rynkach. Podpisany właśnie kontrakt jest potwierdzeniem mocnej pozycji, jaką SAP cieszy się wśród przedsiębiorstw z branży paliwowej" - powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes Zarządu SAP Polska.

SAP jest największym producentem oprogramowania do obsługi wewnętrznych procesów w organizacjach i trzecim co do wielkości dostawcą oprogramowania na świecie. Aplikacje SAP bazujące na najnowszym systemie R/3 zapewniają zdolność do zarządzania finansami, aktywami, kosztami, operacjami produkcyjnymi, personelem, zakładami przemysłowymi, archiwizacją dokumentów.