31.07.2007

Nowy podział kompetencji w Zarządzie

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu PKN ORLEN ustalony został nowy podział obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu, odzwierciedlający zmiany dokonane wczoraj przez Radę Nadzorczą Spółki.

Bez zmian pozostają obszary nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Piotra Kownackiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Wojciecha Heydla oraz Członka Zarządu ds. Produkcji, Krystiana Patera.

Modyfikacje objęły głównie obszar organizacji i funkcji wsparcia. W wyniku poczynionych zmian Członek  Zarządu, Krzysztof Szwedowski odpowiada za obszar zakupów, informatyki, obsługi prawnej, ryzyka regulacyjnego, ochrony informacji niejawnych oraz kontroli i bezpieczeństwa. 

Nowopowołany Członek Zarządu, Dariusz Formela sprawuje nadzór nad obszarem organizacji, integracji posiadanych aktywów, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska oraz w wymiarze formalno - prawnym nadzoruje Grupę Kapitałową.

Do czasu powołania w skład Zarządu osoby, która nadzorować będzie pion finansowy,  kompetencje w tym zakresie zostały powierzone Wiceprezesowi Cezaremu Filipowiczowi.