18.07.2007

PKN ORLEN podpisał kontrakt na dostawy ropy naftowej z KD Petrotrade FZE.

Zarząd PKN ORLEN podpisał dziś długoterminową umowę na dostawy 2,4 mln ton ropy naftowej rocznie z firmą KD Petrotrade FZE. Tym samym Koncern osiągnął wzorcowy model zaopatrzenia w surowiec, zakładający nabywanie ok. 82% ropy w kontraktach terminowych.

Przewidywana wartość dostaw to ok. 3,9 mld USD, czyli 10,5 mld PLN. Dostawy w wysokości 2,4 mln ton ropy stanowią około 20% rocznego zapotrzebowania Koncernu. Ropa naftowa typu REBCO będzie dostarczana do PKN ORLEN rurociągiem „Przyjaźń”. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2010 roku. Strony przewidziały możliwość ewentualnego jej przedłużenia o 2 lata lub dłużej.

KD Petrotrade FZE jest sprawdzonym dostawcą, który do tej pory dostarczał podobne wolumeny ropy dla PKN ORLEN na podstawie kontraktów krótkoterminowych SPOT.

Umowa podpisana z firmą KD Petrotrade FZE jest wynikiem wdrożenia wzorcowego modelu systemu zaopatrzenia surowcowego PKN OLREN. Podpisany kontrakt jest ważnym elementem zapewnienia zróżnicowanych źródeł dostaw surowca do PKN ORLEN oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.