06.07.2007

PKN ORLEN zbył swoje udziały w NOM

W dniu 6 lipca 2007 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN podpisał ze spółką EXATEL umowę sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o

W myśl tej umowy PKN ORLEN sprzeda na rzecz EXATEL 168.000 udziałów w NOM, o wartości nominalnej 125 PLN każdy i łącznej wartości 21.000.000 PLN. Jest to cały pakiet udziałów będących w posiadaniu PKN ORLEN, który stanowi 35% kapitału zakładowego spółki NOM. Łączna planowana wartość transakcji wyniesie 22.209.000 PLN.

Płatność za udziały i zamknięcie transakcji nastąpi po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń przez EXATEL, jednakże nie później niż do dnia 13 września 2007 r. Przejście własności udziałów w NOM na EXATEL nastąpi z chwilą zapłaty. Kapitał zakładowy NOM wynosi 60.000.000 PLN. Przedmiotem działalności NOM jest świadczenie usług operatora telefonii stacjonarnej. Spółka oferuje m.in. połączenia międzymiastowe oraz połączenia międzynarodowe do stacjonarnych i komórkowych sieci zagranicznych. Przedmiotem działalności EXATEL jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu. Spółka zarządza również światłowodową siecią transmisji danych. PKN ORLEN konsekwentnie realizuje strategię koncentrowania się na swojej podstawowej działalności rafineryjno – petrochemicznej, pozbywając się jednocześnie aktywów nie związanych z podstawowym obszarem działalności.