04.07.2007

Policja kupuje w ORLENIE

Przez najbliższe trzy lata policyjne samochody będą tankowały na stacjach należących do PKN ORLEN- Zarząd PKN ORLEN podpisał z Główną Komendą Policji umowę na bezgotówkowe zakupy paliw przy użyciu kart flotowych.

Kontrakt jest wynikiem wygranej w przetargu na dostawcę paliw i usługi flotowej dla Policji. Umowa będzie obowiązywać do końca sierpnia 2010 czyli przez okres ponad 3 lat. Jej wartość oszacowano na około 447 mln zł. Jest to zdecydowanie największa pod względem wartości pojedyncza umowa flotowa PKN ORLEN.

– Z naszego punktu widzenia szczególnie ważne jest to, że Komenda Główna zdecydowała się znacząco zwiększyć wolumen paliwa kupowanego na naszych stacjach. Odczytujemy to jako przejaw zaufania oraz zadowolenia naszego klienta z dotychczasowej współpracy – powiedział Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN, William Kozik.

Obecny kontrakt z Główną Komendą Policji jest kontynuacją współpracy prowadzonej w ciągu ostatnich trzech lat, ocenianej na 360 mln zł.