22.11.2007

Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego” zainaugurowało dziś IV edycję funduszy grantowych. Środki finansowe zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej. Głównym darczyńcą Stowarzyszenia jest PKN ORLEN, a współpraca firmy i samorządów wzorowana jest na metodologii UNDP czyli Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Podczas inauguracji Zastępca Dyrektora Biura Zarządu w PKN ORLEN, Wojciech Wojciechowski przekazał symboliczny czek opiewający na kwotę 200 tys. zł, która zasili konto Funduszu.

Darowizna PKN ORLEN S.A. przeznaczona zostanie na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe lub inne organizacje określone w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku, mające siedzibę lub przedstawicielstwo na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski lub Gminy i Miasta Odolanów. O dofinansowanie mogą ubiegać się także grupy nieformalne działające na rzecz rozwoju gmin założycieli Stowarzyszenia. Szczególnie preferowane są innowacyjne pomysły oraz inicjatywy wspierające budowę kapitału ludzkiego i społecznego, których celem jest integracja i rozwój społeczności lokalnej.

Warto podkreślić, że PKN ORLEN S.A. już od kilku lat wspiera Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. Na dofinansowanie trzech poprzednich edycji konkursów grantowych w latach 2004 – 2006 Koncern przeznaczył łącznie 500 tys. zł. Środki zostały wydatkowane m.in. na organizację szkoleń i warsztatów dla bezrobotnych, tworzenie świetlic, klubów uczniowskich, rad osiedli oraz projekty m.in. ze sfery ochrony zdrowia, kultury, nauki, turystyki i sportu. Wszystkie dofinansowane projekty były zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa. Realizując te działania Spółka aktywnie włącza się w prowadzone przez UNDP działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Niewątpliwą atrakcją tego dnia była wizyta Krzysztofa Hołowczyca, w ramach prowadzonej przez Koncern kampanii społecznej „ORLEN. Bezpieczne drogi”, której celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Akcja ta jest kolejnym przykładem społecznej odpowiedzialności i aktywności Koncernu. Ponad 500 dzieci miało okazję do bezpośredniego spotkania z mistrzem kierownicy, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszystkie dzieciaki zostały obdarowane opaskami i przywieszkami odblaskowymi, miały też możliwość otrzymania autografu.

PKN ORLEN S.A. chętnie wspiera ciekawe inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Tych, którzy sami realizują projekty służące bezpieczeństwu zapraszamy zapoznania się do z zasadami Konkursu inicjatyw Bezpieczne Drogi. Wszystko o konkursie na www.orlenbezpiecznedrogi.pl