28.11.2007

PKN ORLEN przygotowuje się na biopaliwa

Przygotowując się do spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw, PKN ORLEN rozstrzygnął przetarg na dostawy bioetanolu do produkcji benzyn w I połowie 2008 roku. Ostateczne rozstrzygniecie zostało przeprowadzone w formie aukcji internetowej, z użyciem zaawansowanego rozwiązania informatycznego, zapewniającego pełną przejrzystość procesu.

Decydującym wskaźnikiem wyboru oferty była formuła oparta na europejskich cenach transakcyjnych notowanych przez ICIS w Rotterdamie, cenie producenta oraz kosztach transportu.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do kilkudziesięciu spółek polskich i z krajów Unii Europejskiej. Wśród krajowych podmiotów zaproszonych do konkurencji znaleźli się wszyscy producenci posiadający wymagane certyfikaty. Do ostatecznej kwalifikacji przystąpiło 11 spółek polskich i po jednej z Niemiec, Czech oraz Litwy.

W aukcji internetowej zwyciężyły dwie firmy oferujące najlepszą cenę: niemiecka CropEnergies AG i polska - PHP Wawrzyniak.

Tych dwóch głównych dostawców zapewni biokomponent w ilości ok. 47 mln litrów etanolu co zabezpieczy prawie w 80 % produkcyjne potrzeby Koncernu w I połowie przyszłego roku. Pozostałe ilości (łącznie 20%) dostarczą dwie firmy polskie PG Surwin oraz Uni-malew i jedna czeska. – Agroetanol TTD.

Wybór kilku partnerów podyktowany był koniecznością zapewnienia dywersyfikacji dostawców a co za tym idzie płynności dostaw.

Kontrakty z dostawcami zostaną zawarte na okres styczeń-czerwiec 2008 r.

Zaopatrzenie w bioetanol na II połowę przyszłego roku zostanie również zapewnione poprzez kwalifikację oferentów w akcji ofertowej, która zostanie przeprowadzona w I kwartale 2008 r.

W przeprowadzeniu ostatecznej kwalifikacji oferentów wykorzystano system licytacji internetowej - zaawansowane rozwiązanie informatyczne zapewniające największą przejrzystość procesu przetargowego. PKN ORLEN, zaliczany do najlepiej zinformatyzowanych firm w Polsce po raz pierwszy zastosował ten system w procesach zakupowych w 2005 roku.

Aukcyjne zakupy Koncernu obejmują grupy asortymentowe, w których zapewniona jest porównywalność parametrów towaru. Formuła negocjacji elektronicznych, poza niższą ceną, przynosi wymierne oszczędności na kosztach transakcyjnych -zaangażowanie personelu, czas. Przy dobrze przygotowanej aukcji można mieć też pewność, że wynegocjowany koszt jest optymalny. Wskaźniki rynkowe z wielu branż wskazują na uzyskiwanie poziomu oszczędności w granicach 10-60%, w porównaniu do cen płaconych wcześniej. Dodatkową zaletą systemu jest fakt, iż negocjacjom mogą podlegać nie tylko ceny, ale także inne warunki transakcji jak na przykład terminy płatności.