01.02.2007

Pomoc PKN ORLEN S.A. rodzinom ofiar i poszkodowanym w katastrofie hali targowej w Chorzowie

W dwa dni po tragicznych wydarzeniach w Chorzowie, 30 stycznia 2006 r., Zarząd PKN ORLEN S.A. przeznaczył 500.000 zł na pomoc finansową osobom dotkniętym tragedią, powierzając FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA zadanie przekazania tych środków osobom najbardziej potrzebującym. Zarząd Fundacji zebrał dane o sytuacji rodzin ofiar i poszkodowanych, korzystając z informacji wojewódzkich wydziałów polityki społecznej, powiatowych, miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz bezpośrednio od rodzin zainteresowanych pomocą.

Po przeanalizowaniu otrzymanych informacji, Zarząd Fundacji postanowił objąć pomocą przede wszystkim dzieci ofiar i poszkodowanych w wyniku katastrofy, a także udzielić zapomóg socjalnych. W 2006 roku na te cele przekazano kwotę 278 tys. zł.

Na początku 2007 r., po zweryfikowaniu danych o sytuacji materialnej rodzin ofiar i poszkodowanych w katastrofie, Zarząd Fundacji postanowił przekazać dalszą pomoc w formie comiesięcznych zasiłków i stypendiów, przeznaczając na ten cel pozostałe 222 tys. zł.

Łącznie z wsparcia socjalnego skorzysta 68 rodzin, a 81 dzieci, w tym uczniów i studentów, otrzyma pomoc, która pomoże im w kontynuowaniu nauki.