17.05.2007

Wspólne manewry służb ratowniczych PKN ORLEN S.A. i Państwowej Straży Pożarnej oraz Zespołów Reagowania Kryzysowego miasta i powiatu płockiego

Pod kryptonimem ORLEN 2007 odbędą się w najbliższy piątek na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, wspólne manewry służb ratowniczych. W ćwiczeniach udział wezmą strażacy Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN, Państwowej Straży Pożarnej, a także służby medyczne oraz zespoły reagowania kryzysowego miasta Płocka i powiatu płockiego.

Manewry przeprowadzane są w ramach cyklicznych ćwiczeń prowadzonych co dwa lata na terenie Zakładu Produkcyjnego koncernu. Celem manewrów jest przede wszystkim sprawdzenie funkcjonowania wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego oraz doskonalenie współpracy służb ratowniczych Spółki z zewnętrznymi jednostkami ratownictwa.

Ćwiczenia odbędą się na wydziale Hydrokrakingu w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A oraz instalacji „MEKTOL”, należącej do ORLEN Oil Sp. z o.o. W programie symulowano: gaszenie pożaru spowodowanego rozszczelnieniem instalacji i wyciek siarkowodoru, prowadzenie działań przez sekcję ratownictwa wysokościowego z elementami ratownictwa medycznego, a także opanowanie pożaru na instalacji rozpuszczalników.

Planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń poza terenem zakładu. Strażacy, Policja oraz Służby Medyczne będą prowadziły symulowane działania ratownicze, a także udzielanie pomocy medycznej – przedlekarskiej, osobom poszkodowanym w wyniku rozprzestrzenienia się siarkowodoru. Skrócony scenariusz ćwiczeń w załączeniu.

W manewrach weźmie udział 16 samochodów pożarniczych i 30 ratowników Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN S.A, 14 samochodów pożarniczych i ok. 60 ratowników Państwowej Straży Pożarnej oraz zastęp ZSP PERN „Przyjaźń” S.A. Łącznie ok. 150 osób.

Na koniec manewrów odbędą się pokazy gaśnicze oraz wystawa nowoczesnego sprzętu ratownictwa gaśniczego.

BIURO PRASOWE
PKN ORLEN S.A.

SKRÓCONY SCENARIUSZ WYDARZEŃ
Około godz. 1000 Stanowisko Kierowania Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP) PKN ORLEN S.A. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku przy ul. Chemików odbiera zgłoszenie o awarii instalacji wypełnionej siarkowodorem. Z powstałej nieszczelności uwalniał się gaz o silnych własnościach toksycznych. Obrażeń doznał pracownik wykonujący czynności konserwacyjne aparatury. Strażacy ZSP ruszają do akcji. Na miejscu rozstawiają działka wodno-pianowe i kurtyny wodne. Przy pomocy rozproszonych strumieni wody próbują ograniczać rozprzestrzenianie się chmury siarkowodoru, którą północno-zachodni wiatr przemieszcza ku granicy zakładu. Zastęp ratowników wysokościowych ewakuuje rannego konserwatora, który był uwięziony na podeście kilkanaście metrów nad powierzchnią ziemi. Nieprzytomny zostaje przekazany służbom medycznym Zakładu.

Alarm dociera do Komendy Miejskiej PSP w Płocku. Kierowcy jadący drogą Płock – Trzepowo informują o dziwnym, nieprzyjemnym zapachu w powietrzu. Stężenie siarkowodoru przekroczyło próg wyczuwalności. Płoccy strażacy ruszają wesprzeć ratowników z ZSP, zmagających się z uszkodzoną instalacją. MSK powiadamia o awarii Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa (WSKR) Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz władze samorządowe miasta Płocka i powiatu płockiego. Działający na terenie Zakładu sztab akcji opracował prognozy możliwość wydostania się chmury toksycznego gazu poza teren zakładu. Niestety wskazują, że jest to wysoce prawdopodobne. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP podejmuje decyzję o uruchomieniu Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (ZPOR) dla Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku. Plan ten został przyjęty w 2006 r. Poszczególne służby przystępują do wykonania procedur ratowniczych dla zdarzenia polegającego na uwolnieniu toksycznej substancji gazowej. Realna staje się konieczność ewakuowania osób zamieszkujących lub czasowo przebywających na kierunku rozprzestrzeniania się obłoku.

WSKR dysponuje kolejne siły i środki ratownicze PSP z województwa mazowieckiego, przewidziane do działań podczas zaistniałej awarii. Niespodziewanie sytuacja staje się wręcz dramatyczna. Dochodzi do kolejnej awarii na terenie Zakładu Produkcyjnego - pożaru instalacji technologicznej, wypełnionej łatwopalnymi rozpuszczalnikami. Rannych zostało dwóch pracowników. Nie wiadomo czy awarie są powiązane. Dowodzący akcją kieruje część ratowników ORLENU do gaszenia pożaru. W ich miejsce do zmagań z wyciekiem siarkowodoru wprowadza oczekujące w odwodzie zastępy ratowników z Komendy Miejskiej PSP w Płocku oraz sukcesywnie przybywające do Płocka siły i środki Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, będące w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Działania ratownicze mające na celu uszczelnienie instalacji siarkowodoru przynoszą zamierzony efekt. Wypływ gazu zostaje zatrzymany, uszkodzoną instalację prowizorycznie uszczelniono. Stężenie niebezpiecznej substancji w powietrzu szybko się obniża i groźny obłok stopniowo zanika. Strażacy kończą tu działania, pozostaje dozór uszkodzonej instalacji.

W czasie, gdy ratownicy zmagali się z chmurą wyciekającego siarkowodoru i szalejącym pożarem, zespoły reagowania kryzysowego, uruchomione przez miejskie i powiatowe władze samorządowe, zorganizowały ewakuację mieszkańców i osób przebywających na kierunku rozprzestrzeniania się siarkowodoru w wyznaczonej strefie zagrożenia. Ewakuację przeprowadzono przy pomocy PSP, Policji, Straży Miejskiej oraz służb komunalnych. Zamknięty został również odcinek drogi Płock – Trzepowo.

W ORLENIE w dalszym ciągu trwa dramatyczna walka z szalejącym pożarem. Możliwości ratowników jednak zwiększają się. Część sił dotychczas zaangażowanych w likwidację wycieku siarkowodoru zostaje skierowana do działań gaśniczych. Przybywają również kolejne jednostki odwodu operacyjnego PSP. Pojawia się szansa ugaszenia pożaru. Ratownicy przystępują do frontalnego ataku. Zgromadzony sprzęt zapewnia intensywność podawania środków gaśniczych, przed którą ogień musi ustąpić. Po ugaszeniu pożaru uszczelniane jest miejsce wycieku rozpuszczalników.

Akcja ratowniczo-gaśnicza jest zakończona.