15.03.2007

Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 roku, przychylając się do prośby zainteresowanego, odwołała z dniem dzisiejszym Pana Jana Maciejewicza ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Kosztami. Ponadto na wniosek Prezesa Zarządu Rada odwołała Pana Cezarego Smorszczewskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych. Rada Nadzorcza wyraziła obu odwołanym Wiceprezesom podziękowanie i uznanie za pracę i dokonania w czasie pełnienia funkcji.

Jan Maciejewicz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od 1 grudnia 2004 roku, zaś Cezary Smorszczewski – od 1 listopada 2004 roku.

Jednocześnie na wniosek Prezesa Zarządu Rada powołała Pana Krystiana Patera, dotychczasowego Dyrektora Wykonawczego ds. Rafineryjnych PKN ORLEN na stanowisko Członka Zarządu.

Krystian Pater, lat 42, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu inżynierii chemicznej na Politechnice Warszawskiej oraz zarządzania sektorem paliwowym i zarządzania wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 1993 pracował w Petrochemii Płock S.A., a następnie w PKN ORLEN., gdzie od czerwca 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. Od czerwca 2005 r. jest przedstawicielem PKN ORLEN w Zarządach: UNIPETROL Rafinerie, a.s., oraz CHEMOPETROL, a.s., a od 14 grudnia 2006 r. również członkiem Zarządu AB Mažeikiu Nafta.