23.08.2007

Waldemar Maj został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN

Obradująca w dniu dzisiejszym tj. 23 sierpnia 2007 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Waldemara Maja na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 września 2007 r.

Pan Waldemar Maj ma 51 lat i jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W roku 1989 uzyskał stopień doktora fizyki w Instytucie Fizyki PAN, a w latach 1994 – 1996 – stopień Master in Business Administration (MBA) o specjalizacji w zakresie finansów na Harvard University Graduate School of Business Administration w Bostonie.

W latach 1981 – 1991 kontynuował pracę naukową na stanowisku asystenta a później adiunkta w Instytucie Fizyki PAN oraz uczestniczył w studium habilitacyjnym w Kamerling Onnes Laboratory w Leiden w Holandii.

W latach 1991 – 1994 objął stanowisko Doradcy w Ministerstwie Finansów. W tym czasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Finansowego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gdańskiego S.A.

Pan Waldemar Maj odbył ponadto staż w Union Bank of Switzerland w Zurychu w Szwajcarii. Od roku 1996 zajmował stanowisko Senior Investment Officer, Oil, Gas and Mining Department w Międzynarodowej Korporacji Finansowej w Waszyngtonie, należącej do Banku Światowego. W latach 2000 – 2002 pracował w McKinsey & Company jako Senior Associate, a przez kolejne dwa lata pełnił funkcję Prezesa Zarządu, następnie Członka Zarządu DZ Bank Polska S.A. w Warszawie. Od kwietnia 2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku BGŻ S.A.

Podział obowiązków w ramach poszerzonego Zarządu PKN ORLEN zostanie dokonany na najbliższym jego posiedzeniu.