29.01.2007

PKN ORLEN S.A. podpisał umowę z Telekomunikacją Polską na sieć komputerową dla swoich stacji

W dniu 25 stycznia br. PKN ORLEN S.A. podpisał z Telekomunikacją Polską umowę zakładającą realizację sieci WAN dla ponad 1350 stacji, a docelowo usługą może być objęte nawet ponad 2000 lokalizacji. Kontrakt został podpisany na 48 miesięcy, a jego realizacja zapewni poprawę efektywności zarządzania największą detaliczną siecią sprzedaży w Polsce.

– Przedmiotem umowy jest dostarczenie możliwości łączności pomiędzy stacjami paliw, a jej realizacja zapewni rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, gwarantujące poufność i integralność przesyłanych w sieci WAN informacji. Kluczową zaletą jest poprawa komunikacji oraz obniżenie kosztów telekomunikacyjnych umożliwiających wdrożenie Platformy Sprzedaży Detalicznej – Marek Banaśkiewicz, Zastępca Dyrektora Biura Informatyki ds. Utrzymania i Technologii Informatycznych, PKN ORLEN S.A.

Rozwiązanie ma na celu zapewnienie szerokopasmowego dostępu do sieci dla wszystkich stacji paliw sieci ORLEN przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Jednocześnie powstanie jedna z największych sieci przesyłu danych w Polsce o parametrach technicznych zapewniających najwyższą jakość połączeń. Rozwiązanie jest oparte na technologii VPN gwarantujące bezpieczeństwo transmisji danych.

– Zakres umowy obejmuje stworzenie nowej i bezpiecznej platformy telekomunikacyjnej, która zapewniłaby łączność on-line dla sieci stacji paliw, obniżenie kosztów transmisji danych oraz redukcję kosztów serwisu. Ponadto umożliwi wdrożenie projektów zależnych od stałego dostępu do sieci ORLEN na stacjach paliw, takich jak Zarządzanie ceną paliw (PriceNet) czy Vitay. – Bogdan Kowalski, Kierownik Programu Korporacyjna Sieć Telekomunikacyjna w Biurze Informatyki PKN ORLEN S.A.