24.01.2007

Sympozjum CHEMIA 2007

PKN ORLEN jest honorowym gospodarzem XIII Sympozjum Naukowo - Techniczne CHEMIA 2007, które rozpoczęło się dzisiaj w Domu Technika w Płocku. Dyskusje i prezentacje potrwają do 26 stycznia.

Doroczne spotkanie branży organizowane jest przez firmę BMP i po raz kolejny gości w Płocku, krajowym "sercu branży". Program sympozjum obejmuje II sesje plenarne poświęcone sektorom: chemicznemu i naftowemu oraz panele tematyczne dotyczące technologii, aparatury procesowej, urządzeń, automatyki przemysłowej, wizualizacji, monitoringu, biopaliw płynnych, mechaniki, remontów i modernizacji.

Podczas dyskusji tematycznych prezentowane są opinie przedstawicieli instytucji rządowych oraz największych podmiotów branżowych funkcjonujących na rynku chemicznym.