18.01.2007

Zmiana w Zarządzie PKN ORLEN S.A.

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2007 roku, biorąc pod uwagę wniosek Ministra Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza PKN ORLEN, działając na podstawie Statutu Spółki, odwołała z dniem dzisiejszym Pana Igora Chalupca ze składu Zarządu PKN ORLEN. Jednocześnie powołała Pana Piotra Kownackiego, dotychczasowego Wiceprezesa na stanowisko Prezesa Zarządu Koncernu. Powyższe wyczerpało punkt porządku obrad Rady Nadzorczej: ”Zmiany w składzie Zarządu”.

Rada Nadzorcza wyraziła Panu Igorowi Chalupcowi podziękowanie i uznanie za jego dokonania i efekty pracy w okresie kierowania PKN ORLEN.