07.09.2007

Fundacja ORLEN Dar serca przekazała dziś Komendzie Miejskiej Policji w Płocku 10 zestawów sprzętu komputerowego oraz 5 samochodów osobowych.

Akt darowizny został przekazany przez Eugeniusz Kowalczyka, prezesa Fundacji ORLEN Dar Serca na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Płocku – Inspektora Jarosława Bracha.

„Dzisiejsza darowizna jest kolejnym dowodem na to, że PKN ORLEN w swojej działalności konsekwentnie kieruje się filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców Płocka i okolic”.- powiedział gospodarz uroczystości, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Piotr Kownacki.

Darowizna fundacji ORLEN Dar Serca jest wyrazem uznania dla wysokiej skuteczności działań oraz docenieniem starań na rzecz stałego podwyższania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Płocka podejmowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.

Dotychczas Fundacja przekazała Policji w sumie 29 pojazdów. Służą one lokalnej społeczności.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Insp. Igor Parfieniuk - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, Marek Martynowski - I Wicewojewoda Mazowiecki, Andrzej Dwojnych - Szef Delegatury Urzędu Wojewódzkiego oraz Mirosław Milewski - Prezydent Miasta Płocka.