13.09.2007

Stanowisko w sprawie jakoby zaangażowanie społeczne PKN ORLEN wynikało z doraźnych potrzeb kampanii wyborczej

W związku z pojawiającymi się ostatnio na łamach prasy insynuacjami jakoby zaangażowanie społeczne PKN ORLEN wynikało z doraźnych potrzeb rozpoczętej właśnie kampanii wyborczej, pragniemy im stanowczo zaprzeczyć oraz przedstawić pokrótce dotychczasowe działania Koncernu na rzecz płockiej społeczności lokalnej.

PKN ORLEN wraz ze swoją Fundacją ORLEN DAR SERCA od lat angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta, wcielając w życie maksymę „działać globalnie, myśleć lokalnie".

W 2003 roku wspólnie z władzami Płocka i agendą ONZ – UNDP(ang. United Nations Development Programme), firma utworzyła program partnerski o nazwie „Forum dla Płocka". Jego celem było wypracowanie długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju dla miasta oraz wsparcie jego władz w inicjowaniu rozwoju Płocka. Całość działań została oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 2003-2005 dofinansowano 123 projekty wspierające przedsiębiorczość, ochronę środowiska i dziedzictwa narodowego, walkę z bezrobociem oraz edukację.

Kluczowym projektem realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego PKN ORLEN, władz miasta oraz Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych pozostaje Płocki Park Przemysłowo Technologiczny. PPPT ma stać się centrum wykorzystania lokalnego potencjału intelektualnego, rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych badań naukowych. W ciągu kilkunastu najbliższych lat Park Technologiczny i firmy w nim zlokalizowane mają docelowo zatrudniać około 20 tys. osób.

PKN ORLEN od lat współpracuje z uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Warszawską. Dzięki wsparciu Koncernu wybudowano aulę Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, a studenci są stale nagradzani za najlepsze prace naukowe.

Aby sukcesywnie zabezpieczać historyczne dziedzictwo miasta i regionu, PKN ORLEN angażuje się w dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych płockich obiektów zabytkowych. Spółka wspomoże m.in. remont i konserwację dawnego Opactwa Benedyktyńskiego w Diecezji Płockiej.

Do przedsięwzięć wpisujących się w strategię odpowiedzialnego biznesu realizowaną przez PKN ORLEN należy również współpraca z Komendą Miejską Policji oraz Komendą Miejska Straży Pożarnej w Płocku na rzecz podwyższania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wsparcie udzielane Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.

Podpisane na początku czerwca 2007 roku porozumienie pomiędzy PKN ORLEN a władzami miejskimi Płocka to kolejny etap wieloletniej, bardzo owocnej i harmonijnej współpracy, która jest najlepszym dowodem, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mają znaczenie priorytetowe dla płockiego Koncernu.

Jak zauważa Bolesław Rok ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu "W Europie społeczna odpowiedzialność biznesu na dobre weszła już do kanonu dobrych praktyk biznesowych. Dlatego bardzo się cieszę, że także polskie firmy zaczynają odczuwać potrzebę kierowania się zasadami CSR. Do ścisłej czołówki firm odpowiedzialnych społecznie należy w Polsce bez wątpienia PKN ORLEN. Przydałoby się jednak coś na kształt „pospolitego ruszenia" – powszechnego wśród podmiotów biznesowych zaangażowania społecznego. Do czego oczywiście gorąco zachęcam."