23.06.2008

Ósmy diament w koronie PKN ORLEN

21 czerwca w trakcie corocznej Letniej Wielkiej Gali Business Centre Club, PKN ORLEN otrzymał kolejny, już ósmy w swojej historii, Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

W imieniu PKN ORLEN Diament z rąk unijnej Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Danuty Hübner odebrał Rzecznik Prasowy Koncernu – Dawid Piekarz.

Business Centre Club nagradza Diamentami firmy, które wcześniej otrzymały Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu i utrzymały lub poprawiły swoja pozycję rynkową od momentu otrzymania poprzedniej nagrody.

PKN ORLEN jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo – Wschodniej, zajmującą się przerobem ropy naftowej. Zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach oraz na Litwie i posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw.

Business Centre Club powstał w 1991 roku, by jako instytucja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczość. Jest elitarnym klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją zrzeszającą indywidualnych pracodawców. BCC wspiera gospodarkę rynkową organizując między innymi ogólnopolski konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, którego celem jest wyróżnianie i nagradzanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne oraz wnoszących największy wkład w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.