10.12.2008

ORLEN Concertante - Koncert Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej

11 grudnia w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej wystąpi Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej pod dyrygenturą ks. Jerzego Szurbaka. Koncert odbędzie się w ramach cyklu ORLEN Concertante.

W skład zespołu wchodzą pracownicy oper, filharmonii, a także najzdolniejsi studenci Akademii Muzycznej. Chórzyści dobierani są pod względem barwy głosu. Na repertuar Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej składają się chorały, śpiewy klasztorne oraz szereg kompozycji od XVIII w. po współczesność. Wiele opracowań utworów jest dziełem dyrygenta, ks. J. Szurbaka. Zespół mimo niezbyt długiego stażu (istnieje od 1991 roku), wystąpił już ok. 200 razy przed polską i zagraniczną publicznością.

Co roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach ORLEN Concertante odbywają się dwa koncerty. Jednym z nich jest zawsze występ dyplomantów warszawskiej Akademii Muzycznej promujący młodych artystów.
Cykl ORLEN Concertante zapoczątkował w 2006 r. występ Rafała Blechacza w Nakle, w trakcie którego artyście towarzyszyła orkiestra Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Wita.

W maju 2008 roku, w trakcie koncertu dyplomantów, widzowie podziwiali między innymi kunszt dyrygenta Wojciecha Semerau-Siemianowskiego z klasy prof. Tomasza Bugaja oraz pianistę Takashi Yamamoto prowadzonego przez prof. Piotra Palecznego.

Współpraca PKN ORLEN z Filharmonią Narodową zaowocowała przyznaniem Koncernowi tytułu Sponsora Roku, w latach 2006-2008. Dzięki zaangażowaniu Koncernu w organizację koncertu Rafała Blechacza w Nakle, PKN ORLEN otrzymał nagrodę w kategorii Wydarzenia Roku 2006, przyznawaną w Polskiej edycji konkursu Arts&Bussines AWARDS.