15.12.2008

Ostatni etap kontroli UKS zakończony. Wyniki potwierdziły prawidłowość rozliczeń Rafinerii.

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przekazał Rafinerii Trzebinia S.A. wyniki kontroli skarbowych dotyczących rozliczeń Spółki z tytułu podatku akcyzowego za rok 2003 i okres I - IV 2004 roku. Trwające od 2005 roku kontrole wykazały, że przedmiotowe rozliczenia są prawidłowe.

Trwające ponad trzy lata postępowania kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług dotyczyło oleju FL, oleju N-15, Flonaftu, Metalchronu oraz preparatu Antykor.

Wyniki wszystkich postępowań kontrolnych prowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat, dotyczących badania rozliczeń za okres roku 2002, 2003 i pierwszych czterech miesięcy roku 2004 potwierdziły prawidłowość rozliczeń RT. Kontrola na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego wykazała, że dokonane przez Spółkę rozliczenia były prawidłowe.

Przez cały czas trwania kontroli Rafineria Trzebinia S.A. podtrzymywała swoje stanowisko w zakresie prawidłowości dokonanych przez Spółkę rozliczeń podatkowych w zakresie akcyzy, które były zgodne z prawem oraz obowiązującymi klasyfikacjami statystycznymi. Również liczne wnioski dowodowe zgłaszane przez Zarząd Spółki potwierdzały stanowisko Rafinerii Trzebinia S.A. w prowadzonym postępowaniu kontrolnym.

Decyzja UKS eliminuje ryzyko upadłości Spółki, wywołane potencjalną koniecznością uregulowania zaległości podatkowych.

Kontakt:
Monika Mikon
tel: + 48 32 618 02 12
fax: + 48 32 618 02 14
tel. kom. 607 604 041
e-mail: monika.mikon@rafineria-trzebinia.pl, media@rafineria-trzebinia.pl