03.12.2008

PKN ORLEN oczekuje od Yukos International rekompensaty z rachunku ustanowionego w chwili zakupu Mazeikiu Nafta

Koncern doręczył dziś spółce Yukos International UK B.V., z siedzibą w Holandii, zawiadomienie o swoich roszczeniach związanych z transakcją nabycia strategicznego pakietu litewskiej spółki w 2006 roku.

W dniu zamknięcia transakcji zakupu przez PKN ORLEN akcji AB Mazeikiu Nafta, czyli 14 grudnia 2006 roku, Yukos International złożył oświadczenia o faktycznej prawnej oraz finansowej sytuacji litewskiej spółki. Zgodnie z umową sprzedaży akcji zawartą 26 maja 2006 roku, PKN ORLEN powinien zgłosić do Yukos International roszczenia z tytułu niezgodności oświadczeń ze stanem faktycznym.

Maksymalna wysokość odpowiedzialności Yukos International za niezgodność zakwestionowanych oświadczeń ze stanem faktycznym wynosi 250 milionów USD. W dniu zamknięcia transakcji, kwota tej wysokości została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym, jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN ORLEN wobec Yukos International.

Zgłoszone oczekiwania Koncernu wynikają z przeprowadzonych, po zamknięciu transakcji, badań sytuacji litewskiej spółki w kontekście złożonych oświadczeń.

Yukos International, zgodnie z umową ma 30 dni na ustosunkowanie się do kwestii roszczeń.