18.12.2008

PKN ORLEN przyznał darowiznę dla "Funduszu Grantowego dla Płocka"

PKN ORLEN po raz kolejny wsparł finansowo "Fundusz Grantowy dla Płocka". Koncern przekaże jutro Fundacji podczas uroczystości podsumowania II edycji konkursu grantowego symboliczny czek o wartości 150 000 zł. W sumie Spółka od początku istnienia "Funduszu" udzieliła darowizn na jego rzecz na kwotę 1 450 000 zł.

Fundacja "Fundusz Grantowy dla Płocka" została powołana do życia w 2005 roku przez PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz gminę Płock. Rolą Funduszu jest wspieranie m.in. inicjatywy na rzecz podwyższania wykształcenia Płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia.

PKN ORLEN od lat angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz rozwoju miasta, wcielając w życie maksymę "działać globalnie, myśleć lokalnie".

Do przedsięwzięć wpisujących się w strategię odpowiedzialnego biznesu realizowaną przez PKN ORLEN należy m.in. współpraca z Komendą Miejską Policji oraz Komendą Miejska Straży Pożarnej w Płocku na rzecz podwyższania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wsparcie udzielane Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku.

Podpisane na początku czerwca ubiegłego roku porozumienie pomiędzy PKN ORLEN a władzami miejskimi Płocka zainicjowało kolejny etap wieloletniej, bardzo owocnej i harmonijnej współpracy, która jest najlepszym dowodem, że zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mają znaczenie priorytetowe dla płockiego Koncernu. O tym, że Spółka aktywnie wciela je w życie, świadczy także fakt, iż PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich Liderów Filantropii, zajmując trzecie miejsce w II konkursie Forum Darczyńców według wielkości przekazanych środków w 2008 roku.