09.04.2008

ORLEN na szelfie bałtyckim

ORLEN International Exploration & Production Company BV, z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, zyska prawo do 45% udziału w koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego w szelfie Morza Bałtyckiego. Spółka podpisała dziś umowę zakupu 50% udziałów w spółce Odin Energi Latvija.

Przedmiotem działalności Odin Energi Latvija jest przede wszystkim poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. W wyniku zawarcia umowy, ORLEN International Exploration & Production nabywa 50% udziałów, za łączna sumę 950 000 USD. W momencie dokonania zapłaty ORLEN International Exploration & Production stanie się właścicielem praw do 45% udziału w koncesjach na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w łotewskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Równocześnie została zawarta umowa nabycia pozostałych 50% udziałów Odin Energi Latvija, przez partnera PKN ORLEN, spółkę Kuwait Energy Company, przy czym stroną transakcji była spółka zależna Kuwait Energy Netherlands Corporation.

- "Ta transakcja potwierdza, że konsekwentnie ale z rozwagą dążymy do realizacji naszej strategii upstraemu. Ograniczając ryzyka, zgodnie z założeniami nabyliśmy pakiet udziałów bez podejmowania roli operatora. Szczególnie ważne w tym projekcie jest położenie geograficzne złóż, które pozwala na bezpośrednie zaopatrywanie naszych rafinerii w Polsce i Litwie. Nie zamierzamy na tym etapie podejmować się roli operatora ale chcemy się bacznie przyglądać, stopniowo budować swoje kompetencje w tym zakresie " . - powiedział Wiesław Prugar, Dyrektor Biura Poszukiwań i Wydobycia PKN ORLEN i Prezes Zarządu ORLEN International Exploration & Production.

ORLEN International Exploration & Production Company rozpocznie końcowy etap analiz geologicznych szelfu. Następnie za pośrednictwem firmy zewnętrznej o pożądanej wiedzy i doświadczeniu uruchomiony zostanie etap inwestycyjny, którego najistotniejszą częścią będą prace wiertnicze przy użyciu platformy wiertniczej.

Ogłoszona w 2006 roku strategia PKN ORLEN w obszarze wydobycia przewiduje do 2009 nakłady kapitałowe wysokości 130 mln USD rocznie, a następnie do 2015 roku 438 mln USD rocznie. Pierwsza faza strategii zakłada: stopniowe rozwijanie działalności wydobywczej poprzez indywidualne transakcje nabycia aktywów wydobywczych o niższym ryzyku przy wykorzystaniu zewnętrznych zasobów i wiedzy (outsourcing). W drugiej fazie programu, firma planuje stopniowo podejmować się roli operatora, wspierając się, w kwestiach technicznych, wiedzą zewnętrznych firm specjalistycznych. Przy kolejnych projektach, Koncern planuje w większym stopniu zaangażować się bezpośrednio w poszukiwania, rozwijając przy tym umiejętności techniczne i budując struktury organizacyjne z lokalnymi specjalistycznymi zasobami kadrowymi. Założenia strategii co do wielkości wydobycia przewidują stopniowe zwiększanie ilości surowca aż do poziomu 4,3 mln t. w roku 2015.