23.07.2008

PKN ORLEN rozpoczyna budowę Wytwórni Kwasu Tereftalowego

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego oraz poświęcenie placu budowy we Włocławku zainaugurowało budowę Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA). Nowa instalacja to jeden z głównych elementów projektu rozbudowy części petrochemicznej PKN ORLEN i przedłużenia łańcucha tworzenia wartości w tym obszarze.

Symbolicznego rozpoczęcia prac budowlanych dokonali Prezesi PKN ORLEN i Polimex-Mostostal, Prezydent Miasta Włocławek, Biskup Włocławski oraz przedstawiciele firmy Mitsubishi Chemical.

Instalacja do produkcji kwasu tereftalowego zlokalizowana jest na terenie będącym własnością PKN ORLEN, przyległym do Zakładów Azotowych Anwil SA we Włocławku.

Generalnym wykonawcą robót budowlano-montażowych związanych z budową instalacji Kwasu Tereftalowego jest firma Polimex-Mostostal, z którym PKN ORLEN podpisał umowę o współpracy w sierpniu 2007 roku.

Proces produkcyjny PTA realizowany będzie w oparciu o licencję japońskiej firmy Mitsubishi Chemical, trzeciej co do wielkości pod względem światowej produkcji PTA, niekwestionowanego lidera w branży na rynkach azjatyckich. Wybrana technologia spełnia najsurowsze wymogi w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT).

Przyjęty harmonogram realizacji inwestycji umożliwi uruchomienie produkcji PTA już w drugiej połowie 2010 roku. Do tego czasu przewiduje się zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji paraksylenu (PX) w Płocku stanowiącego bezpośredni surowiec do produkcji PTA..Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 3,75 mld PLN. W wytwórni zatrudnienie znajdzie ponad 200 specjalistów. Dodatkowe miejsca pracy, powstaną także w firmach odpowiedzialnych za ciągłość utrzymania ruchu oraz logistykę.

Budowa wytwórni PTA w PKN ORLEN, której wydajność wyniesie 600 000 ton rocznie jest przedsięwzięciem na skalę światową. Dzięki tej inwestycji Koncern dołączy do wąskiej i elitarnej grupy wytwórców najwyższej jakości surowca.

Zapotrzebowanie na kwas tereftalowy rośnie nieprzerwanie od wielu lat w tempie ok. 8-10 proc. rocznie. Światowa produkcja PTA w roku 1970 wynosiła zaledwie 1,75 mln ton, podczas gdy w 2006 r. przekroczyła już znacznie 30 mln ton.

Według prognoz na okres 2003-2010 tylko w Europie Zachodniej średnioroczny wzrost zapotrzebowania na PTA wynosi 6 proc. rocznie. Powodem tak dynamicznie rozwijającego się popytu jest wykorzystywanie kwasu tereftalowego głownie w przemyśle tworzyw sztucznych, gdyż jest on podstawowym surowcem do produkcji szerokiej gamy poliestrów, a w szczególności włókien poliestrowych, które stanowią 70% globalnej produkcji włókien sztucznych. Powstaje z nich większość przedmiotów codziennego użytku - np. odzież, zasłony, pościel, dywany aż po namioty i brezenty. Poliestry są również podstawowym surowcem do produkcji folii, opakowań i naczyń jednorazowych, zwłaszcza butelek - PET. Znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i w wielu innych gałęziach współczesnego przemysłu chemicznego.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

INFORMACJE DODATKOWE

Strategia PKN ORLEN S.A.


PKN ORLEN S.A. - największy koncern paliwowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej podjął decyzję o przystąpieniu do budowy Wytwórni PTA w celu przedłużenia łańcucha produkcji petrochemicznej ukierunkowanej na nowy produkt, jakim jest kwas tereftalowy PTA.
Analiza rynku wskazuje na dużą dynamikę w branży wytwarzania i przetwarzania PTA, będącego głównym surowcem w produkcji PET którego popyt na świecie gwałtownie wzrasta.
Budowa wytwórni PTA jest dla PKN ORLEN S.A. priorytetowym przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu, stanowi też duży krok dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. Jej realizacja wiąże się z wykorzystaniem unikalnych i innowacyjnych technologii stawiających PKN ORLEN S.A. wśród światowych liderów.

Decyzja o budowie

Uchwałą Zarządu nr 2404/05 z dnia 28 października 2005r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 583/05 z dnia 8 listopada 2005 podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji zadania inwestycyjnego Pt. "Budowa instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) o wydajności 600 000 ton/rok.

Podpisanie kontraktu

W sierpniu 2007r, na podstawie licencji i projektu bazowego, dla technologii produkcji PTA, zakupionych od Mitsubishi Chemical Engineering Corporation zawarto kontrakty:

 • z firmą MHI-Mitsubishi Heavy Industries na projektowanie i kompletację dostaw (EP)
 • z firmą Polimex-Mostostal na realizację robót budowlano-montażowych (C)
 • z firmą FLOUR na koordynację techniczną projektu i projektowanie infrastruktury

Kwas tereftalowy

Kwas tereftalowy (kwas 1,4-benzenodikarboksylowy) w warunkach normalnych jest białym krystalicznym proszkiem, nierozpuszczalnym zarówno w wodzie, jak i w większości organicznych rozpuszczalników.
Dominująca obecnie na świecie metoda otrzymywania kwasu tereftalowego na skalę przemysłową jest oparta na jednoetapowym procesie utlenienia p-ksylenu tlenem z powietrza.

Wzór cząsteczki PTA

- sumaryczny: C6H4(COOH)2
- strukturalny:Wytwórnia PTA

Kwas tereftalowy PTA otrzymywany będzie na instalacji składającej się z trzech zasadniczych sekcji:

 • Sekcja surowego kwasu tereftalowego CTA (Crude Terephalic Acid)
 • Sekcja oczyszczania surowego kwasu tereftalowego CTA do jakości PTA (Purified Terephtalic Acid)
 • Sekcja odzysku i regeneracji katalizatora CAT.

Surowcami są: paraksylen i kwas octowy.
Paraksylen dostarczany będzie z budowanej równolegle w Płocku Wytwórni PX o wydajności 400 000 ton/rok.

Specyfika projektu

Wytwórnia PTA w PKN ORLEN S.A. o wydajności 600 kton/rok stanowi przedsięwzięcie o skali światowej, w którym zastosowanie znajdą:

 • unikalne urządzenia o wielkich gabarytach i tonażu (reaktor 370t, suszarki 230t, kolumna dehydratacyjna 150t, kompresor 700t), produkowane wyłącznie przez nielicznych wytwórców na świecie. Okres dostawy urządzeń przekracza 2 lata.
 • 25000 m3 betonu w fundamentach, konstrukcjach i budynkach
 • 5200 t konstrukcji stalowych
 • 2500 t rurociągów głównie ze stali stopowej
 • 857 szt. aparatów i urządzeń w części zbudowanych z tytanu lub z wykładziną tytanową

Realizacja projektu

Projekt realizuje międzynarodowy zespół ponad 200 inżynierów i ekspertów z firm Mitsubishi Chemical Engineering Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, FLUOR SA, PKN ORLEN SA, ANWIL S.A. i innych.
Generalnym Wykonawcą robót budowlano - montażowych jest Polimex - Mostostal SA. Na budowie zatrudnienie znajdzie około 1500 osób.

Zakres prac do wykonania przez PKN ORLEN

 • budowa wytwórni kwasu tereftalowego (PTA, CTA, CAT),
 • blok wodny,
 • zbiorniki surowcowe paraksylenu i kwasu octowego oraz stanowiska rozładunkowe,
 • silosy magazynowe PTA, stanowiska załadowcze, linia do pakowania,
 • przygotowanie nabrzeża do rozładunku aparatów oraz drogi dojazdowej do instalacji

Kooperacja z ANWIL S.A.

O lokalizacji Wytwórni PTA we Włocławku zadecydowało sąsiedztwo ANWIL S.A dostarczającego media energetyczne i pomocnicze oraz producenta PET firmy SK Eurochem będącej jednym z odbiorców produktu.

Zakres prac do zrealizowania przez ANWIL S.A.

 • podstacja elektryczna 110/10/6 kV
 • doprowadzenie rurociągów mediów energetycznych do Wytwórni PTA
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej Wytwórni Tlenu i Azotu, Stacji Demineralizacji i Dekarbonizacji Wody
 • oczyszczalnia ścieków