24.11.2008

PKN ORLEN w czołówce Liderów Filantropii 2008

Już po raz drugi Forum Darczyńców we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz polską edycją miesięcznika Forbes, poddało ocenie zaangażowanie społeczne polskich firm. Uhonorowane zostały przedsiębiorstwa, które najwięcej inwestują w działania społeczne. PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich liderów filantropii, zajmując trzecie miejsce według wielkości przekazanych środków. W ubiegłym roku Spółka uplasowała się na miejscu czwartym.

Tytuł Lidera Filantropii przyznano w dwóch kategoriach. W pierwszej, klasyfikację oparto na ilości środków na finansowanie celów społecznych, w drugiej firmy były oceniane pod względem odsetka dochodów przed opodatkowaniem, przekazanych na cele społeczne. Lista rankingowa powstała na podstawie informacji zawartych w ankietach wypełnionych przez uczestników. Organizatorzy weryfikowali dane w oparciu o dokumenty źródłowe. Poprawność procedur kontrolowała firma audytorska PricewaterhouseCoopers. Wyniki rankingu pozwalają na porównanie wielkości środków przekazywanych przez firmy w Polsce na cele społeczne z wynikami podobnych rankingów w innych krajach Europy.

Podobne rankingi prowadzone są od lat w Stanach Zjednoczonych przez magazyn Forbes, a w Wielkiej Brytanii przez dziennik Guardian.

Wysokie miejsce Koncernu w tym konkursie nie jest przypadkiem. Otwartość na otaczający świat i ludzi, wrażliwość na potrzebę niesienia pomocy to nie tylko deklaracje zawarte w "Polityce dobroczynności" Spółki, ale przede wszystkim konsekwentne działania dobroczynne, prowadzone od wielu lat przez PKN ORLEN i jego Fundację ORLEN - Dar Serca.