28.11.2008

V edycja funduszy grantowych z PKN ORLEN rozpoczęta

PKN ORLEN przekazał wczoraj Stowarzyszeniu "Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego" czek na kwotę 200 tysięcy złotych. To już trzecia darowizna Koncernu na rzecz tego projektu. Spółka jest głównym darczyńcom Stowarzyszenia, pozostałe środki na działalność statutową organizacji pochodzą od lokalnych samorządów.

Symboliczne przekazanie wsparcia nastąpiło w trakcie uroczystej gali, której towarzyszyła wystawa dokonań grantobiorców. Uczestnicy inauguracji V edycji "Funduszu Grantowego" mogli zapoznać się z efektami projektów sfinansowanych z jego środków oraz porozmawiać z przedstawicielami obdarowanych organizacji.

Niewątpliwą atrakcją uroczystości była wizyta mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego, który na zaproszenie PKN ORLEN uświetnił swoją obecnością galę oraz spotkał się młodzieżą szkolną. Prawie 300 uczniów ostrowskich szkół zasypało pytaniami znanego sportowca, który chętnie opowiadał o swoich sukcesach sportowych.

Zaangażowanie Koncernu w projekt grantowy wynika z faktu, iż PKN ORLEN poświęca szczególną uwagę społecznościom w kraju i za granicą, których życie związane jest z funkcjonowaniem poszczególnych aktywów firmy. Wsparcie Stowarzyszenia przez Spółkę wykracza znacząco poza ramy działalności dobroczynnej, łączy bowiem aktywność i wkład finansowy samorządów lokalnych ze wsparciem Koncernu. Dotychczas PKN ORLEN przekazał darowizny o łącznej wartości 400 tysięcy złotych. Projekt realizowany w Ostrowie Wielkopolskim oparty o metodologię UNDP w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju poszerza i umacnia współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w sposób służący jednocześnie ekonomicznej konkurencyjności i sprawiedliwości społecznej.