18.02.2008

Azerska ropa dla ORLENU

W marcu Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku wdroży do przerobu nowy gatunek ropy - Azeri Light. Dzięki temu Koncern zrównoważy spadek produkcji diesla, który mógłby wyniknąć z planowanego postoju remontowego instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VI. Zastosowanie nowych, alternatywnych gatunków surowca stało się możliwe dzięki wykonaniu unikalnych w skali kraju, analiz dotyczących przerobu różnych gatunków rop pod względem technologii i efektów ekonomicznych w płockiej rafinerii. Studium porównawcze jest autorskim dziełem pracowników Spółki.

Pierwszy etap analiz miał na celu wyselekcjonowanie ze wszystkich dostępnych na rynku rodzajów ropy, gatunków najbardziej korzystnych - technologicznie i ekonomicznie - dla rafinerii należących do Grupy ORLEN, działających w Płocku, Litwinowie i Możejkach. Wstępnym badaniom poddano aż 2500 gatunków rop, z czego finalnie wyselekcjonowane zostały 64. Pogłębione analizy pozwoliły wybrać kilka rodzajów, których przerób daje najlepsze efekty technologiczne oraz korzystny wskaźnik ceny zakupu do poziomu uzysku produktów, jakości i marży.

- Zaczynając prace wiedzieliśmy, że stoi przed nami zadanie rozwiązania skomplikowanego układu z wieloma niewiadomymi, choć wiedzieliśmy, jaki wynik końcowy powinniśmy uzyskać. Teraz największe rafinerie Koncernu mają dokładnie dobrany koszyk rop, których przerób jest najbardziej efektywny - mówi szef projektu, Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN.

Obliczenia potwierdziły, że w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku najbardziej opłacalne jest przerabianie rop rosyjskich, będących dotychczas surowcem bazowym, ale wskazały też kilka innych gatunków o zbliżonej atrakcyjności. Dzięki wykonaniu studium określone zostały też tzw. ceny progowe dla poszczególnych rodzajów surowca, co pozwoli na dokonywanie szybkich transakcji jego zakupu.

Opierając się na wynikach opracowania, PKN ORLEN zakupił już nowy gatunek surowca. Ropa Azeri Light, trafi na instalacje w marcu, gdy rozpocznie się planowy postój HON-u VI,. Zastosowanie gatunku Azeri, która jest typową ropą "napędową" pozwala uzyskać większe ilości tych frakcji mimo remontu instalacji HON VI.

- Projekt jest wielkim sukcesem naszej myśli technicznej, choć oczywiście będzie wymagał bieżących uaktualnień - podsumowuje Krystian Pater. - Posiadana wiedza pozwoli firmie szybko reagować na potrzeby rynkowe i ekonomiczne, jak również, w razie potrzeby, znacznie ułatwi dywersyfikację zakupu surowca - podkreśla.

Dotychczas w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku przerabiana była głównie ropa rosyjska, czyli gatunki Ural oraz Rebco, co wynikało ze specyfiki projektowej instalacji DRW, na których zaczyna się proces przerobu. Wyjątkowo, tylko w okresie remontów części instalacji, wykorzystywane były gatunki ropy lżejszej, pochodzącej głównie z Morza Północnego.

Biuro Prasowe