14.02.2008

Konkurs „Dobroczyńca Roku” rozpoczęty

PKN ORLEN startuje w XI edycji konkursu „Dobroczyńca Roku”. Koncern zgłosił swój udział w kategorii „Strategiczne programy społecznego zaangażowania”.

W konkursie PKN ORLEN kwalifikowany jest również w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową”. Kandydaturę Koncernu do tej klasyfikacji zgłosiło Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, z którym Spółka współpracuje od chwili jego powstania.

Organizatorem konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii - niezależna organizacja pozarządowa, powstała w 1998 roku, stawiająca sobie za cel propagowanie i pobudzanie prospołecznych postaw filantropijnych.

Największym projektem dobroczynnym Koncernu w roku 2007 było zapoczątkowanie współpracy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi i Zakładem dla Niewidomych w Laskach. Zarząd PKN ORLEN na wiadomość o pożarze i zniszczeniu szkoły w Laskach niezwłocznie podjął decyzję o udzieleniu pomocy w wysokości 1 mln zł. Na taką kwotę szacowano wysokość środków niezbędnych do odbudowania szkoły.

PKN ORLEN wraz ze swoją Fundacją ORLEN DAR SERCA od lat wspiera organizacje dobroczynne, pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, osoby prywatne, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze dobroczynnym m.in. na rzecz społeczności lokalnych, środowiska osób niepełnosprawnych, czy też przyczyniające się do rozwoju nauki i oświaty.

O tym, że Spółka aktywnie wciela w życie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, świadczy także fakt, iż PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich Liderów Filantropii, zajmując czwarte miejsce w I konkursie Forum Darczyńców według wielkości przekazanych środków w 2007 roku.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN