21.02.2008

Nowe perspektywy dla szkoły w Laskach

Na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz PKN ORLEN przedstawili harmonogram prac związanych z odbudową zniszczonego w wyniku ubiegłorocznego pożaru Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Laskach.

18 listopada 2007 roku w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, prowadzonego przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, wybuchł pożar, który zniszczył kilka klas, część konstrukcji dachu oraz specjalistyczne oprzyrządowanie, książki oraz pomoce szkolne dla niewidomych. W ciągu jednej nocy możliwość nauki wychowanków Ośrodka w Szkole Podstawowej stanęły pod znakiem zapytania.

Jedną z pierwszych instytucji, które odpowiedziały na apel Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi o pomoc, był PKN ORLEN. Zarząd Koncernu zdecydował o udzieleniu darowizny w wysokości 1 000 000 zł na rzecz Towarzystwa z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej pożarem szkoły. Dodatkowo Fundacja ORLEN – Dar Serca przekazała Towarzystwu 64 000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu – drukarek i maszyn brajlowskich. PKN ORLEN podjął się także roli partnera strategicznego odbudowy szkoły w Laskach.

„Bardzo szybko zdecydowaliśmy się na udzielenie pomocy Towarzystwu. Co więcej, po wizycie w Ośrodku doszliśmy do wniosku, że nasze zaangażowanie nie będzie się ograniczało jedynie do pomocy finansowej” – mówi Wojciech Wojciechowski, z-ca Dyrektora Biura Zarządu PKN ORLEN. „Jako partner strategiczny Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zamierzamy aktywnie włączyć się w jego funkcjonowanie, promować jego wychowanków i walczyć ze stereotypami dotyczącymi życia osób z dysfunkcją wzroku” – dodaje Wojciech Wojciechowski.

Analizy stanu spalonego budynku, wykonane wspólnie z rzeczoznawcami i architektami, wykazały, że najlepszym rozwiązaniem byłaby odbudowa nie tylko zniszczonego skrzydła, ale całego budynku szkoły podstawowej i gimnazjum. W związku ze zmianą koncepcji, przygotowaniem zupełnie nowego projektu szkoły i pojawiającymi się możliwościami pozyskania funduszy europejskich wprowadzono korektę do harmonogramu prac. Termin oddania szkoły do użytku przesunął się o rok i jest planowany na 1 września 2009. Do tego czasu dzieci będą uczyły się w tymczasowo zaadaptowanym starym internacie dla dziewcząt.

„Byliśmy zaskoczeni wielkim odzewem, jaki nastąpił po naszym apelu w listopadzie. Jednym z pierwszych darczyńców był PKN ORLEN, zaraz potem dostaliśmy zapewnienie z Kancelarii Premiera o zarezerwowaniu kolejnego miliona zł na rzecz odbudowy szkoły. Wspaniałe rezultaty przyniosła także akcja SMS” – mówi Maria Roguska z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. „W tej sytuacji i po analizach biura architektonicznego musieliśmy zweryfikować nasze wstępne plany co do inwestycji w naszym Ośrodku. Zdecydowaliśmy, za zgodą naszych darczyńców, że część środków zostanie wykorzystana na budowę nowoczesnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a pozostałe zebrane fundusze będą stanowić wkład własny w Regionalnym Programie Operacyjnym „Mazowsze”, w ramach którego chcemy wykonać szereg innych zadań inwestycyjnych” – tłumaczy Maria Roguska.

Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach nie kończą się na odbudowie zniszczonej szkoły. Wśród najpilniejszych zadań inwestycyjnych są między innymi przebudowa starego internatu dla dziewcząt, utworzenie zaplecza dla Działu Głuchoniewidomych, sala gimnastyczno-sportowa, remont budynku internatu chłopców, hala do hipoterapii, modernizacja ciągów komunikacyjnych, sieci komputerowej, a także ogrodzeń oraz parkingu. Wszystkie te projekty znajdą się w przygotowywanym wniosku aplikacyjnym. Uruchomienie dalszych prac projektowych, wymagających zaangażowania kolejnych środków finansowych, będzie możliwe po wstępnym przyjęciu tych zadań do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Mazowsze”.

PKN ORLEN od lat pomaga i udziela darowizn na rzecz wnioskodawców instytucjonalnych, takich jak fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, a za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca wspiera także osoby fizyczne. Do niedawna pomoc Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi polegała na doraźnym wsparciu działalności Ośrodka – przy wybranych projektach inwestycyjnych oraz na przekazaniu kart paliwowych na dowóz wychowanków. Darowizna w wysokości 1 000 000 złotych na odbudowę szkoły oraz 64 000 zł od Fundacji ORLEN - Dar Serca na zakup drukarki i maszyn brajlowskich zapoczątkowało zacieśnienie współpracy Towarzystwa i PKN ORLEN, która od tej pory przybierze stałą i długofalową formę.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN