21.02.2008

Prezentacja „Słownika Etymologicznego Języka Litewskiego“ w Wilnie

Na tegorocznych Targach Książki w Wilnie, zostanie zaprezentowany „Słownik Etymologiczny Języka Litewskiego” opracowany przez profesora Wojciecha Smoczyńskiego - jezykoznawcę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Słownik został wydany we współpracy Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego z PKN ORLEN.

Stworzony przez polskiego profesora słownik etymologiczny języka litewskiego, to jedna z najobszerniejszych tego typu publikacji wydanych do tej pory. Zdaniem specjalistów, słownik ten stanie się ważnym wkładem w badania leksykografii litewskiej oraz etymologii bałtyckiej, słowiańskiej i indoeuropejskiej.

„Słownik opracowany przez profesora Smoczyńskiego jest szczególnie ważny z punktu widzenia badań dotyczących indoeuropeistyki i bałtystyki. Można w nim znaleźć liczne wyjaśnienia i spostrzeżenia, zebrano w nim wiele materiałów badawczych. Oceniając solidność tego akademickiego wydania, można przypuszczać, że będzie on miał niemały wpływ na rozwój badań języka litewskigo w Polsce, na Litwie i w innych krajach” - mówił dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego doc. dr. Antanas Smetona.

Słownik zawiera ponad 10 tys. litewskich słów (leksemów) w tym derywatów. Jednocześnie został wydany 300 stronnicowy „Indeks słów litewskich”. „Słownik Etymologiczny Języka Litewskiego” opiera się na laryngalnym modelu rekonstrukcyjnym prajęzyka indoeuropejskiego. Chociaż już w ciągu kilku dziesięcioleci ten model jest powszechnie znany i wykładany w czołowych ośrodkach akademickich na zachodzie, to wciąż jest mało znany w Europie Wschodniej, nie mówiąc już o jego stosowaniu podczas prowadzenia badań językoznawstwa bałtyckiego.

Wydział Filologii Uniwersytetu Wileńskiego inicjując wydanie „Słownika Etymologicznego Języka Litewskiego” zwrócił się między innymi do PKN ORLEN o pomoc przy wydaniu tej publikacji.

„PKN ORLEN aktywnie uczestniczy w różnych projektach społecznych, kulturowych i naukowych nie tylko w Polsce, lecz i w innych krajach. Decyzja o finansowaniu wydania „Słownika Etymologicznego Języka Litewskiego” jest naszym kolejnym krokiem ku promocji intensywniejszej współpracy polsko-litewskiej” - mówił rzecznik prasowy PKN ORLEN Dawid Piekarz.

PKN ORLEN od wielu lat jest mecenasem polskiej kultury. Po rozpoczęciu działalności na Litwie, firma dąży do aktywniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym Litwy realizując wspólne litewsko-polskie projekty w dziedzinie kultury.

PKN ORLEN razem z Samorządowym Centrum Kultury w Możejkach organizował „Święto pożegnania lata”, był sponsorem wydawnictwa monografii „Jan Bułhak (1876-1950). Fotografik”. Obchodząc Święto Niepodległości Polski w Wilnie, Koncern razem z Ambasadą RP na Litwie zorganizował recital fortepianowy znanego polskiego pianisty Rafała Blechacza.

Opracowany przez profesora Wojciecha Smoczyńskiego „Słownik Etymologiczny Języka Litewskiego” zostanie zaprezentowany 22 lutego na Targach Książki w Wilnie, w Litewskim Centrum Wystawienniczym „Litexpo“.