15.05.2008

Dariusz Jacek Krawiec Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. nowej kadencji

W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Koncernu, na wniosek Ministra Skarbu Państwa złożony zgodnie z postanowieniami Statutu PKN ORLEN S.A. powołała Pana Dariusza Jacka Krawca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN nowej kadencji. Nowy Wiceprezes rozpocznie pełnienie obowiązków po zakończonym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zaplanowanym na dzień 6 czerwca 2008 roku.

Pan Dariusz Jacek Krawiec będzie odpowiedzialny za obszary Wydobycia i Handlu Ropą oraz Administracji i Grupy Kapitałowej.

Pan Dariusz Jacek Krawiec był uczestnikiem konkursu na stanowiska członków Zarządu PKN ORLEN S.A. w wymienionych obszarach.

Pan Dariusz Jacek Krawiec skończył w 1992 roku Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego.

W latach 1992 – 1997 był zatrudniony w Banku PEKAO S.A., Ernst & Young S.A. oraz kolejno na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta menadżera i Menadżera w Dziale Corporate Finance w PriceWaterhouse Sp. z o.o. Następnie, w latach 1997-2002 pracował w Nomura International plc London – Bankowość Inwestycyjna jako osoba odpowiedzialna za rynek polski.

W latach 1998 – 2002 Pan Dariusz Jacek Krawiec pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce Impexmetal S.A., a w 2002 roku został Prezesem Zarządu Elektrim S.A. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Action S.A.

Pan Dariusz Jacek Krawiec był przewodniczącym następujących Rad Nadzorczych: Huty Aluminium „Konin” S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, ce-market.com S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.