28.05.2008

Rada Nadzorcza PKN ORLEN dokonała wyboru Członków Zarządu

Rada Nadzorcza PKN ORLEN dokonała dziś wyboru czterech Członków Zarządu na nową kadencję. W skład Zarządu powołani zostali Sławomir Jędrzejczyk, Wojciech Kotlarek, Krystian Pater i Marek Serafin.

Wybrany Zarząd rozpocznie działalność od początku nowej kadencji, tj. po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które przyjmie sprawozdanie za rok 2007.

Dzisiejsza decyzja Rady oznacza rozstrzygnięcie konkursu na Członków Zarządu ogłoszonego w marcu b.r.

Nowym Zarządem kierować będzie wybrany w konkursie w dniu 29 kwietnia Wojciech Heydel. Ponadto w skład Zarządu nowej kadencji wejdzie Jacek Krawiec, powołany w dniu 15 maja jako przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa.

Życiorysy:


Sławomir Jędrzejczyk, lat 39

Wykształcenie

 • 1995-1997 THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Londyn – uzyskał tytuł: Brytyjski Biegły Rewident
 • 1993-1994 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Podyplomowy kurs ekonomiczny dla menedżerów
 • 1987–1992 Politechnika Łódzka, specjalizacja telekomunikacja, magister inżynier elektronik

Doświadczenie zawodowe

 • 2005-obecnie Grupa Telekomunikacja Polska (TP) – TPEmiTel Sp. z o.o. (TPE), Prezes Zarządu; Dyrektor Generalny
 • 2003-2005 Grupa Telekomunikacja Polska (TP) – TP S.A. Dyrektor Pionu Kontrolingu Grupy TP
 • 2002-2003 Grupa ORFE Dyrektor Finansowy ORFE S.A. Członek Zarządu Cefarm Śląski S.A. (spółka zależna ORFE S.A.)
 • 1997-2002 IMPEXMETAL S.A. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy (do 1998 r. Zastępca Dyrektora Finansowego. Przewodniczący i członek rad nadzorczych Spółek Grupy w Polsce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych)
 • 1994-1997 PRICE WATERHOUSE Departament Audytu i Doradztwa Biznesowego, Menedżer
 • 1994 ASEA BROWN BOVERI Specjalista
 • 1992-1994 TELEBUD Projektant sieci telekomunikacyjnych

Sławomir Jędrzejczyk ukończył m.in. następujące kursy i szkolenia:

 • Przywództwo sytuacyjne indywidualne i zespołowe, House of Skills
 • Leadership and Commitment, Uniwersytet France Telecom,
 • Akademia Zarządzania, Telekomunikacja Polska,
 • Strategia konkurencyjna i innowacje, Micheal Reynor.


Wojciech Kotlarek, lat 46

Wykształcenie

 • 2001-2002 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studium Podyplomowe „Zarządzanie Wartością Firmy”
 • 1997–1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studium Podyplomowe „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem”
 • 1982–1988 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy, mgr inż. górnictwa naftowego

Doświadczenie zawodowe

 • 2006–2008 Petrolot Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa PKN ORLEN Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
 • 1999–2006 PKN ORLEN S.A. Dyrektor Regionalnego Biura Handlu Hurtowego
 • 1992–1999 Neste Polska Sp. z o.o. Kierownik Działu Logistyki, Kierownik Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy, Kierownik Bazy Paliw w Bydgoszczy
 • 1990–1992 Dora sp. j.v. Kierownik Robót Wiertniczych
 • 1988–1990 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Asystent Kierownika Wiertni (Zakład Poszukiwań Nafty i Gazu)
 • Wojciech Kotlarek był także członkiem rad nadzorczych spółek: Huta Aluminium Konin, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy.

Wojciech Kotlarek ukończył następujące kursy i szkolenia:

 • Forum „Future Leaders” w Davos
 • Zarządzanie Transportem, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Kurs członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu
 • Wyższy dozór górniczy w zakresie robót wiertniczych, Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie.


Krystian Pater, lat 44

Wykształcenie

 • 2001 – 2002 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium „Zarządzania Wartością Firmy”
 • 1998 Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 • 1998 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studium „Zarządzania dla Sektora Naftowego”
 • 1997 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Podyplomowe Studium Menadżerskie dla kadry Petrochemii Płock, Zarządzanie i Marketing
 • 1989 Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Studia Podyplomowe, Inżynieria i Aparatura Chemiczna
 • 1982 – 1987 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

Doświadczenie zawodowe

 • 03.2007-obecnie PKN ORLEN S.A. Członek Zarządu ds. Produkcji
 • 2006-2007 PKN ORLEN S.A. Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej
 • 2003 - 2006 PKN ORLEN S.A. Główny Inżynier ds. Technologii
 • 1998 - 2003 PKN ORLEN S.A. Kierownik Biura Dyrektora ds. Produkcji
 • 1995-1998 Petrochemia Płock S.A. Technolog Bloku Przerobu Ropy
 • 1993- 1995 Petrochemia Płock S.A. Technolog Instalacji DRW II
 • 1991-1993 Zakładowe Biuro Projektów w Płocku Projektant
 • 1987-1991 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku Inż. Chemik

Pełnione funkcje

 • 04.2007-obecnie Członek Rady Nadzorczej UNIPETROL as
 • 04.2007- obecnie Członek Rady Nadzorczej BOP Sp. z o.o.
 • 2006-obecnie Członek Zarządu Mazeikiu Nafta S.A.
 • 2006-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej PARAMO as
 • 2006-obecnie Członek Zarządu CONCAWE
 • 2006-03.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN EKO
 • 2005-03.2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN ASFALT
 • 05.2005-03.2007 Członek Zarządu UNIPETROL Rafinerie as
 • 05.2005-03.2007 Członek Zarządu CHEMOPETROL as
 • 06.2005-12.2006 Członek Zarządu PARMO as
 • 2004-2005 Członek Rady Nadzorczej Rafineria Trzebinia S.A.
 • 2001-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN MECHANIKA Sp. z o.o.
 • 1999-2005 Przewodniczący Podkomisji ds. Paliw Płynnych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym
 • 1999-2002 Członek Rady Nadzorczej ORLEN WIR Sp. z o.o.


Marek Serafin, lat 39

Wykształcenie

 • 1993-1994 Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • 1988-1993 Politechnika Poznańska w Poznaniu, Wydział Budownictwa Lądowego

Doświadczenie zawodowe

 • od 2002 - obecnie General Manager Grupy ArcelorMittal; Dyrektor Zarządzający- Członek Zarządu/Prezes Zarządu Huta Warszawa (Grupa Lucchini, a od sierpnia 2005 Grupa Arcelor, następnie Grupa ArcelorMittal); równolegle Prezes Zarządu Silscrap Sp. z o.o.
 • 2001-2002 Huta „Zawiercie” S.A. Dyrektor Generalny – Prezes Zarządu
 • 1999-2001 Huta Aluminium „Konin” S.A. Dyrektor Operacyjny
 • 1998-1999 Lech Browary Wielkopolski S.A., Kompania Piwowarska S.A. Dyrektor ds. Planowania Operacyjnego
 • 1994-1998 Arthur Andersen Konsultant – Doświadczony senior (kierownik projektu)

Marek Serafin ukończył m.in. następujące kursy i szkolenia:

 • Akademia Strategicznego Przywództwa – Canadian Management Institute
 • Management Development Program - Johannesburg
 • Kursy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw
 • Integrated Financial Management Program – Euromoney London
 • Manafacturing Business Risk - Chicago
 • Corporate Finance – Chicago
 • Financial Projection and Valuations – Chicago.