19.03.2008

Konkursu na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu PKN ORLEN SA

W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu PKN ORLEN, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008, zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu.

Szczegółowe warunki konkursu zostaną podane w ogłoszeniach, które ukażą się w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej PKN ORLEN SA w dniu 21 marca 2008 r.

Kadencja obecnego Zarządu upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podsumowującego rok 2007.

Biuro Prasowe