23.10.2008

Nagroda dla PKN ORLEN za najlepszy raport roczny 2007

Już po raz trzeci raport roczny PKN ORLEN znalazł uznanie w oczach jurorów konkursu „The Best Annual Report 2007”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podat­ków (IRiP) we współpracy z „Dziennikiem Polska Europa Świat”.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Waldemara Frąckowiaka przyznała Spółce trzecią nagrodę w kategorii „Przedsiębiorstwa” za raport roczny stworzony według standardów sporządzania raportów rocznych MSSF/MSR, zgodnie z zaleceniami IFAC i dobrymi praktykami w tym zakresie. Jury oceniło fachowość, dokładność, przejrzystość, a także użyteczność publikowanych informacji. Ponadto PKN ORLEN został wyróżniony nagrodą specjalną przyznaną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Nagrodę, w imieniu PKN ORLEN, odebrał Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

„Cieszę się, że po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie zwycięzców. Nagroda stanowi niewątpliwie potwierdzenie odpowiedzialnej polityki prowadzonej przez naszą Spółkę w zakresie komunikowania się z rynkiem. Jestem dumny, że nasz Raport Roczny za 2007 roku został nagrodzony nie tylko przez jury konkursu, ale także przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To specjalne wyróżnienie świadczy, że nasze starania, aby Raporty uwzględniały nie tylko wymogi, jakie nakłada na nas prawo, ale także, aby wychodziły naprzeciw potrzebom informacyjnym wszystkich grup naszych interesariuszy, zostały docenione”- powiedział Prezes Jędrzejczyk.

W tym roku o zwycięstwo walczyło ponad 40 raportów spółek, które spo­rządzają skonsolidowane raporty według międzynarodowych stan­dardów rachunkowości i sprawoz­dawczości finansowej MSSF/MSR.

Nagrody z zakresu relacji inwestorskich przyznane PKN ORLEN – kalendarium:

  • 2008 - III miejsce w konkursie „The Best Annual Report” oraz wyróżnienie specjalne od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
  • 2007 - „Najlepsze relacje inwestorskie w Polsce”, badanie światowe IR Magazine
  • 2005 - Nagroda specjalna „Byka i Niedźwiedzia” Gazety Giełdy „Parkiet” za jakość relacji inwestorskich
  • 2005 - „Najlepsze relacje inwestorskie”, badanie ogólnopolskie WarsawScan, NBS Public Relations
  • 2005 - Wyróżnienie za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego, Instytut Rachunkowości i Podatków
  • 2005, 2003 - „Najlepsza strona internetowa poświęcona relacjom inwestorskim”, badanie ogólnopolskie WarsawScan, NBS Public Relations
  • 2004 - „Największy postęp w relacjach inwestorskich w Środkowej Europie”, IR Magazine
  • 2001 - Excellence in Corporate Governance, International Shareholder Services
  • 2000, 2001 - Najlepszy Raport Roczny, Fundacja Rozwoju Rachunkowości